Temat

Innowacyjne systemy chłodzenia adiabatycznego oferowane przez firmę Systemy SCA sp. z o.o.

Innowacyjne systemy chłodzenia adiabatycznego oferowane przez firmę Systemy SCA sp. z o.o.

Systemy SCA sp. z o.o. to sturtup, który oferuje kompleksowy system chłodzenia adiabatycznego zmniejszający zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną do napędu sprężarek stosowanych w przemysłowych ur...

21 października 2021

Aktualizacja załącznika nr 1 ,,Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia” do Regulaminu konkursu - Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa POPW

Aktualizacja załącznika nr 1 ,,Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia” do Regulaminu konkursu - Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa POPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o aktualizacji Załącznika nr 1 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia do Regulaminu konkursu Działania 2.2 Infrastruktura drogowa POPW. Zmian...

15 października 2021

Wiedza

Artykuł

Postanowienia umowne dotyczące sądu polubownego w zamówieniach publicznych. O czym powinni pamiętać przedsiębiorcy?

Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) – zwana dalej: ustawą Prawo z...

Zobacz cały artykuł