Joanna Konieczna-Sałamatin

.

Firma / Instytucja: .

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.