Radosław Flis

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.