Pomiń nawigację

Ewaluacja potencjału badawczo-rozwojowego jednostek naukowych i jego wpływu na realizację celów KIS

POIR

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2019

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Zachęcamy do lektury raportu z badania ewaluacyjnego, którego celem była ocena potencjału badawczo – rozwojowego krajowego sektora nauki, w kontekście jego wpływu na realizację celów KIS.

W ramach projektu wykonano:

 1. operacjonalizację pojęcia potencjał badawczo - rozwojowy (kontekst użyteczności dla KIS),
 2. operacjonalizację powiązań jednostek naukowych z KIS,
 3. pomiar potencjału badawczo – rozwojowego jednostek naukowych,
 4. identyfikację powiązań jednostek naukowych z KIS

oraz

 1. opracowano rekomendacje pokazujące potencjalne kierunki zmian służących m.in. zwiększeniu potencjału B+R jednostek naukowych w kontekście jego wykorzystania w ramach KIS.

W badaniu zastosowano m.in. DEA (data envelopment analysis) oraz grupowanie na podstawie metody wzorca Hellwinga.

Spis treści

Streszczenie

Executive summary

 1. Wstęp

1.1 Kontekst i cele badania

1.2 Pytania badawcze

 1. Skrócony opis metodologii

2.1 Etap wstępny (przygotowawczy)

2.2 Badanie właściwe

 1. Syntetyczne odpowiedzi na pytania badawcze
 2. Kształtowanie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w Polsce
 3. Sektor nauki w Polsce

5.1 Przypisanie specjalizacji naukowo-badawczych jednostek naukowych do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

5.2 Ocena poprawności zdefiniowania specjalności Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

5.3 Zmiany w strategii działania jednostek naukowych spowodowane pojawieniem się koncepcji KIS

5.4 Ocena wpływu koncepcji KIS na funkcjonowanie jednostek naukowych

5.5 Ocena stanu infrastruktury naukowo-badawczej jednostek naukowych

5.6 Ocena poziomu gotowości technologicznej (TRL) projektów inicjowanych i prowadzonych przez jednostki naukowe w ramach prac B+R

5.7 Efekty realizacji prac B+R w jednostkach naukowych

5.8 Potencjał jednostek naukowych w komercjalizowaniu działań B+R

5.9 Współpraca jednostek naukowych w zakresie działalności B+R

 1. Jednostki naukowe zaplecza KIS – analiza horyzontalna

6.1 Liczebność zaplecza B+R KIS (zaplecze nominalne)

6.2 Jednostki naukowe a przynależność do wielu KIS

6.3 Powiązania pomiędzy KIS

6.4 Koncentracja terytorialna jednostek zaplecza KIS

6.5 Rozkład rodzajowy jednostek zaplecza KIS

6.6 Koncentracja organizacyjna jednostek zaplecza KIS

6.7 Zaplecze nominalne i aktywne

6.8 Podstawowe typologie nominalnego zaplecza KIS a możliwe problemy funkcjonowania

6.9 Analiza produktywności jednostek naukowych

6.10 Potencjał zaplecza B+R KIS

 1. Charakterystyka poszczególnych KIS
 2. Wnioski i rekomendacje

Spis tabel i wykresów

Bibliografia

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw

Poradnik

Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw

Zobacz
Stan i tendencje rozwojowe sektora jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce

Raport

Stan i tendencje rozwojowe sektora jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować