Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw – wyniki III edycji badania – 2020

Badanie jest prowadzone w cyklu rocznym i obejmuje swym zakresem procesy innowacyjne zachodzące w polskich firmach, w tym m.in. tematykę ich dojrzałości innowacyjnej oraz identyfikację czynników sprzyjających lub ograniczających tworzenie innowacji.

Seria: Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2020

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Oddajemy w Państwa ręce raport z wynikami trzeciej edycji Monitoringu innowacyjności polskich przedsiębiorstw (w tym mikroprzedsiębiorstw). Po raz kolejny przedstawiamy w nim także Wskaźnik Dojrzałości Innowacyjnej (WDI) – syntetyczną miarę dojrzałości innowacyjnej polskich firm.

Zbieranie danych miało miejsce w okresie styczeń-kwiecień 2020 r., przy czym badanie ilościowe zakończyło się na początku marca, a więc tuż przed wprowadzeniem lockdownu w Polsce i innych państwach. Przedsiębiorcy nie odczuli więc jeszcze skutków pogorszenia prowadzenia działalności spowodowanych zaistniałą sytuacją. Jednocześnie pytania badania ilościowego dotyczyły, zgodnie z podejściem stosowanym przez GUS w badaniu innowacyjności, ostatnich trzech lat (2017-2019). Raport opisuje więc przede wszystkim sytuację w tym okresie, choć w wywiadach jakościowych przedsiębiorcy odnosili się już do okoliczności związanych z pandemią.

A jaki obraz polskiej innowacyjności wyłania się z analizy zebranych danych? Oto 10 faktów o innowacyjność polskich przedsiębiorstw tuż przed pandemią:

 • 34,7% firm działających w Polsce było aktywnych innowacyjnie w latach 2017-2019 (co oznacza, że wprowadziły lub próbowały zastosować w działalności firmy przynajmniej jedną innowację), zaś 30,1% firm można określić jako innowacyjne (tj. takie, które wprowadziły przynajmniej jedną innowację). Udział firm innowacyjnych w podziale na wielkość firm wynosi: 29,2% wśród mikroprzedsiębiorstw, 38,7% – małych firm, 43,3% – średnich oraz 56,7% – dużych przedsiębiorstw.
 • Wskaźnik Dojrzałości Innowacyjnej (WDI) w III edycji badania osiąga wartość 19,02 na 100 punktów (I edycja – 15,41, II – 21,92). WDI jest istotnie zależny od wielkości firmy: dla mikrofirm wynosi 18,03, dla małych firm – 25,18, średnich – 30,77, dużych – 39,58. W III edycji w porównaniu z II edycją badania z 2019 r. zwiększył się wpływ czynników zewnętrznych na innowacyjność firm. Jednocześnie nastąpiło obniżenie wartości wskaźników cząstkowych odpowiedzialnych za kapitał relacyjny oraz zwrot z innowacji.
 • Polskie przedsiębiorstwa częściej wprowadzają innowacje procesów biznesowych (24,5%) niż innowacje produktowe (13,1%).
 • Zdecydowanie częściej wprowadzano innowacje nowe w skali firmy – 25,7%, niż w skali rynku – 6,1%.
 • Działalność innowacyjna polskich firm to przede wszystkim nakłady inwestycyjne w środki trwałein. zakup maszyn i urządzeń (w tym sprzętu komputerowego), środki transportu i inne – 65% firm aktywnych innowacyjnie.
 • Głównym źródłem innowacji w polskich przedsiębiorstwach jest kadra zarządzająca (70% firm aktywnych innowacyjnie), w drugiej kolejności – zewnętrzne środowisko firmy: klienci, dostawcy oraz konkurenci (54%).
 • 70% ogółu firm aktywnych innowacyjnie współpracowało z klientami w zakresie działalności innowacyjnej, niemalże połowa (46%) z dostawcami, a jedna piąta (22%) z konkurentami i innymi przedsiębiorstwami.
 • Wśród korzyści płynących z prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorcy wskazują: poprawę jakości obsługi klienta (54%), zwiększenie zdolności dostosowania się do wymogów klientów (51%), podniesienie jakości wyrobów i usług (51%), zwiększenie wydajności pracy (43%), a także pozyskanie nowych klientów (43%), wzmocnienie marki (43%), wzrost sprzedaży (37%) oraz wzrost zysku netto (33%).
 • Bariery w rozwoju innowacji mają podłoże rynkowe: silna konkurencja w branży (55% firm aktywnych innowacyjnie) i niedostatek wykwalifikowanych pracowników (41%) oraz administracyjne: biurokracja (45%) i nieelastyczne przepisy prawa (42%).
 • W opinii firm nieaktywnych innowacyjnie najważniejszą barierą rozpoczynania i prowadzenia działalności innowacyjnej jest przekonanie o braku zasadności jej podejmowania z uwagi, że nie jest niezbędna w danej branży do osiągnięcia przewagi rynkowej (41%).

Naturalnym wydaje się pytanie w jakim zakresie i na jak długo pandemia zmieni podejście przedsiębiorstw do innowacji, bo to, że tak się stanie jest niemal pewne. Transformacja cyfrowa stała się koniecznością i szansą dla wielu przedsiębiorstw, dlatego rośnie zainteresowanie rozwiązaniami umożliwiającymi świadczenie pracy zdalnej, e-commerce czy  obsługi klienta przez internet. Coraz częściej wykorzystywane są technologie mobilne, rozwiązania chmurowe, sztuczna inteligencja czy analityka biznesowa. To wszystko prawdopodobnie pozytywnie wpłynie na kolejne dane o działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i zapewne będzie kontynuowane w kolejnych latach. Z drugiej strony nie można zapominać, że pandemia wciąż trwa i w Izraelu, Francji czy Wielkiej Brytanii wprowadzany jest właśnie drugi lockdown lub kolejne ograniczenia w funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki. Automatyzacja i dygitalizacja procesów wymaga nowych kompetencji i nakładów. Wciąż też trzeba pamiętać, że możliwości wprowadzania zmian w dużym stopniu zależą od specyfiki branży. Turystyka, branża eventowa, transport pasażerski czy usługi konsumenckie (typu fryzjerzy czy usługi kosmetyczne), a nawet produkcja przemysłowa – wciąż zależą od fizycznej obecności człowieka. Dlatego pełną ocenę sytuacji, chciałoby się powiedzieć „po pandemii”, poznamy w kolejnym roku.  

Zapraszamy do przeczytania raportu!

 

Spis treści

 1. Streszczenie
 2. Cele badania, opis teoretyczny i metodologiczny
 3. Wyniki III edycji badania
 4. Porównanie kluczowych zmiennych w trzech edycjach
 5. Podsumowanie

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Destination UX. Projektowanie programów wsparcia innowacji zorientowanych na użytkownika

Raport

Destination UX. Projektowanie programów wsparcia innowacji zorientowanych na użytkownika

Zobacz
Monitoring trendów w innowacyjności - Raport 9

Raport

Monitoring trendów w innowacyjności - Raport 9

Zobacz
Katalog startupów 2019 - Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 PO PW

Katalog

Katalog startupów 2019 - Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 PO PW

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań