Autorzy: Anna Kowalewska, Jerzy Głuszyński

Ocena gotowości polskich przedsiębiorstw do realizacji zadań publicznych

PPP POWER Zamówienia publiczne

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2018

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport przedstawia wyniki badania ewaluacyjnego dotyczącego projektów szkoleniowo-doradczych z obszaru zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), realizowanych w ramach Działania 2.2 POWER. Celem badania była analiza uwarunkowań zaangażowania MŚP w rynek zamówień publicznych i przedsięwzięcia z zakresu PPP oraz ocena projektów ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na gotowość MŚP do aktywności na rynku zamówień publicznych. Badanie zostało prowadzone m.in. za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami (100 IDI). Z badania można dowiedzieć się:

 • jakie czynniki determinują udział przedsiębiorców w procedurze zamówień publicznych?
 • czy wiedza uzyskana podczas szkoleń i doradztwa wpłynęła na chęć uczestniczenia w procedurze zamówień publicznych?
 • jakie tematy były najbardziej przydatne podczas prowadzonych szkoleń oraz działań doradczych?
 • w jaki sposób zapewniana jest jakość szkoleń i doradztwa? A także:
 • jak są postrzegane przed przedsiębiorców opłaty za udział w szkoleniach?
 • czy łatwo jest zrekrutować uczestników do udziału w szkoleniu z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz

zapraszamy do lektury.

Spis treści

 1. Streszczenie
 2. Summary
 3. Kontekst ewaluacji
 4. Metodologia ewaluacji
 5. Opis wyników badania
 6. Podsumowanie
 7. Rekomendacje

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 7/2019

Poradnik

Biuletyn Euro Info 7/2019

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje - sierpień 2019

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - sierpień 2019

Zobacz
Twój biznes: Fundusze Europejskie w PARP

Poradnik

Twój biznes: Fundusze Europejskie w PARP

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok