Pomiń nawigację

Seria: Ewaluacja

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2008

Język: PL

ISBN: 978-83-60009-86-4

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Ewaluacja systematycznie zyskuje na znaczeniu, poszerza kręgi swojego oddziaływania, sięga po nowe podejścia i metody badań oraz zapewnia sobie wpływ na działania podejmowane w polityce publicznej. Liczba realizowanych w Polsce ewaluacji regularnie rośnie i przybiera coraz bardziej zinstytucjonalizowaną formę. Tym samy na znaczeniu nabierają nie tylko jakość warsztatu ewaluatorskiego, ale również szeroko postrzegany kontekst realizacji badań ewaluacyjnych. Dziś nikt nie kwestionuje poglądu, że sukces ewaluacji, rozumiany jako wykorzystanie jej wyników, zależy w równej mierze od poprawności metodologicznej, jak od prowadzenia dialogu z otoczeniem instytucjonalnym, zarządzania wiedzą, kultury organizacyjnej i politycznej oraz kapitału społecznego. W myśl tak zarysowanej problematyki nakreślona została struktura naszego kolejnego tomu serii ewaluacja „Środowisko i warsztat ewaluacji”.

Mamy nadzieję, że zaproponowany wybór tekstów przybliży Państwu tematykę ewaluacji w jej zróżnicowanych aspektach oraz ułatwi poruszanie się w jej złożonym otoczeniu i dostarczy inspiracji, które odnajdą swoje praktyczne zastosowanie.

Spis treści

Wprowadzenie

Część I. Ewaluacja w organizacji i społeczeństwie
Nauki społeczne w służbie spraw publicznych – polskie tradycje
Możliwości i ograniczenia wykorzystania wyników ewaluacji przez instytucje publiczne
Zarządzanie wiedzą w polskiej administracji publicznej
Interakcyjne aspekty procesu ewaluacyjnego: pomiędzy analizą a animowaniem zmian społecznych
Kapitał społeczny – warunek i efekt udanych ewaluacji

Część II. Wybrane zagadnienia warsztatu badań ewaluacyjnych
Metoda analizy kosztów i korzyści: imperatyw efektywności w politykach publicznych
O uwarunkowaniach stosowania metod jakościowych w badaniach społecznych i ewaluacyjnych
Modele ekonomiczne w ewaluacji, czyli o czym jej odbiorca wiedzieć powinien
Wykorzystanie wyników modelowania ekonomicznego w procesie ewaluacji polityki spójności
Metody analizy sieci i ich zastosowanie w ewaluacji
Quasi-eksperymentalne metody ewaluacji

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

(R)ewaluacja 2 Wiedza w działaniu

Poradnik

(R)ewaluacja 2 Wiedza w działaniu

Zobacz
Ocena wpływu i prognozowanie efektów w badaniach ewaluacyjnych

Poradnik

Ocena wpływu i prognozowanie efektów w badaniach ewaluacyjnych

Zobacz
Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym

Poradnik

Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować