Pomiń nawigację

Autorzy: Praca zbiorowa

Zmiany na rynku pracy wynikające z wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju

Raporty tematyczne - monitoring rynku pracy

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Europejski Zielony Ład to projekt reform polityki klimatycznej Unii Europejskiej zaprezentowany w grudniu 2019 r. przez przewodniczącą Komisji Europejskiej (KE) Ursulę von der Leyen. Jak głosi komunikat Komisji Europejskiej, to „nowa strategia na rzecz wzrostu, której celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w ramach której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych.

Dla krajów członkowskich – szczególnie dla Polski, której gospodarka w znacznym stopniu oparta była dotąd na węglu – przechodzenie na zieloną energię oznacza nie tylko duże zmiany w energetyce, ale i dogłębne przeobrażenia na rynku pracy. Nie ulega wątpliwości, że coraz więcej zawodów będzie wymagało posiadania zielonych kompetencji  stanowiących wypadkową wiedzy i umiejętności zastosowania ekologicznych rozwiązań w firmie.

Niniejszy raport prezentuje podstawowe elementy strategii Europejskiego Zielonego Ładu i najważniejsze etapy jej realizacji, analizę mocnych i słabych stron Polski w kontekście koniecznych zmian oraz szans i zagrożeń dla naszego kraju wynikających z unijnej polityki ukierunkowanej na wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu. W opracowaniu zawarto również prognozę zmian zapotrzebowania na pracowników w wybranych sektorach wynikających z wpływu transformacji energetycznej. Raport odnosi się też do aspektów zmian popytu na kompetencje w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym .

Spis treści

Wstęp

  1. Europejski Zielony Ład

1.1. Założenia, cele i perspektywy

1.2. Wyzwania i szanse dla Polski wynikające z unijnej polityki ukierunkowanej na wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu

  1. Zmiany na rynku pracy

2.1. Zielone miejsca pracy

2.2. Wpływ transformacji energetycznej na zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych sektorach

  1. Kompetencje w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym

Podsumowanie

Bibliografia

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (listopad 2022)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (listopad 2022)

Zobacz
Raport z badania ludności w wieku 18–69 lat

Raport

Raport z badania ludności w wieku 18–69 lat

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować