Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

GEM jest największym międzynarodowym projektem badania przedsiębiorczości oraz rozpowszechniania wiedzy o przedsiębiorczości i wspierania tworzenia jej nowych form. Obecnie obejmuje 73 kraje świata (razem stanowią one ponad 72% ludności świata i 90% globalnego PKB). Jego głównym celem jest porównanie szerokiego spektrum przejawów przedsiębiorczości przy zastosowaniu oryginalnie wypracowanej metodologii, a także: 

 • mierzenie różnic w aktywności przedsiębiorczej pomiędzy krajami,
 • identyfikowanie czynników determinujących poziom aktywności przedsiębiorczej,
 • wskazywanie rozwiązań systemowych podnoszących poziom aktywności przedsiębiorczej.

GEM opiera się na jednolitej metodologii pozyskiwania danych (zakłada przeprowadzenie badania ilościowego na minimalnej próbie 2000 dorosłych respondentów oraz min. 36 indywidualnych wywiadów z ekspertami w dziedzinie przedsiębiorczości). Proces zbierania danych jest ściśle kontrolowany przez osoby odpowiedzialne za jakość danych w ramach GEM.

Raport GEM, obejmujący wszystkie kraje uczestniczące w projekcie, ukazuje się na początku roku. Często poruszane są w nim tematy dotyczące wybranych aspektów przedsiębiorczości, jak np. przedsiębiorczość kobiet czy edukacja i szkolenia w przedsiębiorstwach. Reprezentacje każdego z krajów uczestniczących mogą i w większości przypadków przygotowują raporty krajowe. Wszystkie raporty dostępne są na stronie http://www.gemconsortium.org/.

Inicjatywa została powołana w roku 1997 wspólnie przez Babson College z Bostonu oraz London Business School. W Polsce przedsięwzięcie realizowane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach od 2011 roku. Rokrocznie PARP wydaje raport prezentujący jak wygląda Polska przedsiębiorczość na tle innych krajów z całego świata oraz organizuje konferencję promującą projekt.

Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Rozwoju (d. Ministerstwo Gospodarki) ze środków budżetu państwa.

Raporty przygotowane w Polsce:

 Raporty zbiorcze nt. wszystkich krajów biorących udział w GEM:

 • GEM 2016/2017 Women's Report (EN)
 • Europe's Hidden Entrepreneurs. World Economic Forum, December 2016 (PL informacja, EN)
 • Global Entrepreneurship Monitor. 2015 Global Report (PL informacja, EN)
 • Global Entrepreneurship Monitor. 2014 Global Report (PL informacja, EN)
 • Global Entrepreneurship Monitor. 2013 Global Report (PL informacja, EN)
 • Global Entrepreneurship Monitor. 2012 Global Report (EN)
 • Global Entrepreneurship Monitor. 2011 Global Report (EN)
 • Wcześniejsze raporty (bez udziału Polski) dostępne na stronie projektu - (EN)