Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie obowiązuje od 11.10.2017Download this file (Ogłoszenie o konkursie obowiązuje od 11.10.2017.pdf).pdf383 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu obowiązuje od 11.10.2017Download this file (Regulamin konkursu obowiązuje od 11.10.2017.pdf).pdf388 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektówDownload this file (Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów.pdf).pdf562 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.pdf).pdf1201 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.pdf).pdf581 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków.pdf).pdf173 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu.pdf).pdf868 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowyDownload this file (Załącznik nr 6 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.pdf).pdf386 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji Polski WschodniejDownload this file (Załącznik nr 7 Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji województw Polski Wschodniej.pdf).pdf445 kB pobierz
   Załącznik nr 8 Minimalny zakres umowy konsorcjumDownload this file (Załącznik nr 8 Minimalny zakres umowy konsorcjum.pdf).pdf135 kB pobierz

 Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie
   Charakterystyka inwestycji początkowejDownload this file (Charakterystyka inwestycji początkowej.docx).docx18 kB pobierz
   Prognoza finansowa projektuDownload this file (Prognoza finansowa projektu.xlsx).xlsx27 kB pobierz
   Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognozaDownload this file (Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognoza.xlsx).xlsx30 kB pobierz

 Wzory dokumentów składanych na etapie przygotowania umowy o dofinansowanie projektu
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizycznaDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizyczna.doc).doc36 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawnaDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawna.doc).doc36 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o braku powiązania podmiotów w projekcieDownload this file (Wzór oświadczenia o braku powiązania podmiotów w projekcie.doc).doc50 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.doc).doc320 kB pobierz
   Formularz informacji - pomoc de minimisDownload this file (Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx).xlsx76 kB pobierz
   Formularz - pomoc inna niż de minimisDownload this file (Formularz pomoc inna niż de minimis.xlsx).xlsx83 kB pobierz
   Oświadczenie jednostka gospodarcza - syt. ekonomiczna obowiązujący od 05.05.17Download this file (Oświadczenie jednostka gospodarcza - syt. ekonomiczna obowiązujący od  05.05.17.docx).docx16 kB pobierz
   Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiskaDownload this file (Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska.docx).docx130 kB pobierz
   Wzór oświadczenia dotyczącego aktualnego adresu zamieszkaniaDownload this file (Wzór oświadczenia dotyczącego aktualnego adresu zamieszkania.doc).doc138 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeńDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeń.doc).doc42 kB pobierz

 Wzory załączników do umowy o dofinansowanie
   Harmonogram płatnościDownload this file (Harmonogram płatności.doc).doc38 kB pobierz
   Sposób realizacji obowiązków informacyjnychDownload this file (Sposób realizacji obowiązków informacyjnych.pdf).pdf659 kB pobierz
   Lista osób upoważnionych do SL 1420Download this file (Lista osób upoważnionych do SL 1420.docx).docx18 kB pobierz
   Wzór weksla in blancoDownload this file (Wzór weksla in blanco.docx).docx12 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.doc).doc45 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.doc).doc43 kB pobierz
   Rejestr ryzyk w projektachDownload this file (Rejestr ryzyk w projektach.xls).xls54 kB pobierz
   Katalog wydatków kwalifikowalnychDownload this file (Katalog wydatków kwalifikowalnych.pdf).pdf152 kB pobierz

 Archiwum
   Oświadczenie jednostka gospodarcza - syt. ekonomiczna obowiązuje do 04.05.2017 rDownload this file (Oświadczenie jednostka gospodarcza - sytuacja ekonomiczna.docx).docx22 kB pobierz
   Regulamin konkursu obowiązujący do 23.08.2017 r.Download this file (Regulamin konkursu obowiązywał do 23.08.2017 r..pdf).pdf387 kB pobierz
   Ogłoszenie o konkursie obowiązujące do 23.08.2017 r.Download this file (Ogłoszenie o konkursie dla poddziałania 1.3.2 POPW w 2017 r._do_20170823.pdf).pdf286 kB pobierz
   Regulamin konkursu obowiązujący do 10.10.2017Download this file (Regulamin konkursu.pdf).pdf387 kB pobierz
   Ogłoszenie o konkursie obowiązujące do 10.11.2017Download this file (Ogłoszenie o konkursie dla poddziałania 1.3.2 POPW w 2017 r._20170824.pdf).pdf286 kB pobierz