Kierunek – eksport!

Pomożemy Ci rozszerzyć działalność przedsiębiorstwa i przejść od rynku krajowego na rynki zagraniczne.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez Ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania w nim zawarte i ich archiwizacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu przesyłania do mnie informacji w zakresie działań realizowanych przez PARP

Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Zamknij

ZAISTNIEĆ NA ZAGRANICZNYCH RYNKACH

 

Działając w biznesie, dążysz do sukcesu rynkowego. Najczęściej myślisz o rynku lokalnym i krajowym. A dlaczego nie postawisz sobie poprzeczki wyżej? Wielu przedsiębiorców nie jest świadomych, jak wiele korzyści płynie z umiędzynarodowienia firmy. Dobrze przeprowadzony proces internacjonalizacji to szansa nie tylko na zwiększenie dochodów, ale i uniezależnienie się od jednego, krajowego rynku, a tym samym zapewnienie stabilnej pozycji firmy w kolejnych latach.

NAWET 800 TYS. ZŁ DOFINANSOWANIA

 

Jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo działające w Polsce Wschodniej możesz pozyskać wsparcie na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki.

Wybrane wymagania wobec wnioskodawców:

 • posiadanie statusu MŚP,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce Wschodniej co najmniej 12 miesięcy,
 • zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy,
 • przychody w roku obrotowym nie mniejsze niż 200 tys. zł co najmniej raz w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku,
 • posiadanie co najmniej jednego produktu (wyrobu lub usługi) posiadającego potencjał do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • koszty usług doradczych związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • koszty innych usług komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
 • koszty związane z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

NAWET 800 TYS. ZŁ DOFINANSOWANIA

 

Jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo działające w Polsce Wschodniej możesz pozyskać wsparcie na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki.

Wybrane wymagania wobec wnioskodawców:

 • posiadanie statusu MŚP,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce Wschodniej co najmniej 12 miesięcy,
 • zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy,
 • przychody w roku obrotowym nie mniejsze niż 200 tys. zł co najmniej raz w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku,
 • posiadanie co najmniej jednego produktu (wyrobu lub usługi) posiadającego potencjał do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • koszty usług doradczych związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • koszty innych usług komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
 • koszty związane z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

finansowanie krok po kroku

 

podpisz umowę

OPRACUJ MODEL BIZNESOWY

 

Samodzielnie lub z zewnętrznym doradcą przeanalizuj potencjał i potrzeby eksportowe twojej firmy. Stwórz model biznesowy.

arrow
podpisz umowę

ZŁÓŻ WNIOSEK

 

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej w generatorze wniosków. Pamiętaj o konieczności zapoznania sie z dokumentacją.

arrow
ocena przez ekspertów

PODPISZ UMOWĘ

 

Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej ocenie możesz podpisać umowę. Otrzymasz opiekuna projektu, który odpowie na pytania i wątpliwości na każdym etapie realizacji.

arrow
podpisz umowę

WDRAŻAJ ZAŁOŻONE W MODELU DZIAŁANIA

 

Podbijaj rynki zagraniczne: automatyzuj procesy biznesowe, wyjeżdżaj na targi, misje i wystawy zagraniczne. Pamiętaj! Realizuj projekt zgodnie z założeniami opisanymi we wniosku.

arrow
podpisz umowę

pieniądze na twoim koncie

 

Możesz otrzymać do 800 tys. zł przy poziomie dofinansowania do 85%. Wypłata dofinansowania odbywa się w formie refundacji poniesionych wydatków. Zasady opisane są we wzorze umowy.

Podpowiedzi

 

Pamiętaj, że mając wystarczającą wiedzę o dobrze rokującym nowym rynku zagranicznym, możesz samodzielnie opracować nowy model biznesowy wymagany jako załącznik do wniosku o dofinansowanie (bez możliwości dofinansowania). Możesz także ubiegać się o dofinansowanie kosztu pozyskania jedynie brakującego wkładu wiedzy do przygotowania nowego modelu biznesowego.

Unikaj tzw. niedozwolonej pomocy eksportowej, czyli nie ubiegaj się o wsparcie na rynki, na których Twoje produkty są już dostępne oraz w zakresie budowy kanałów dystrybucji.