Kierunek – eksport!

Pomożemy Ci rozszerzyć działalność przedsiębiorstwa i przejść od rynku krajowego na rynki zagraniczne.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez Ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Zaistnieć na zagranicznych rynkach

 

Działając w biznesie, dążysz do sukcesu rynkowego. Najczęściej myślisz o rynku lokalnym i krajowym. A dlaczego nie postawisz sobie poprzeczki wyżej? Wielu przedsiębiorców nie jest świadomych, jak wiele korzyści płynie z umiędzynarodowienia firmy. Dobrze przeprowadzony proces internacjonalizacji to szansa nie tylko na zwiększenie dochodów, ale i uniezależnienie się od jednego, krajowego rynku, a tym samym zapewnienie stabilnej pozycji firmy w kolejnych latach.

Nawet 800 tys. zł dofinansowania

 

Jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo działające w Polsce Wschodniej możesz pozyskać wsparcie na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki.

Wybrane wymagania wobec wnioskodawców:

 • posiadanie statusu MŚP,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce Wschodniej co najmniej 12 miesięcy,
 • zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy,
 • przychody w roku obrotowym nie mniejsze niż 200 tys. zł co najmniej raz w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku,
 • posiadanie co najmniej jednego produktu (wyrobu lub usługi) posiadającego potencjał do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • koszty usług doradczych związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • koszty innych usług komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
 • koszty związane z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Nawet 800 tys. zł dofinansowania

 

Jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo działające w Polsce Wschodniej możesz pozyskać wsparcie na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki.

Wybrane wymagania wobec wnioskodawców:

 • posiadanie statusu MŚP,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce Wschodniej co najmniej 12 miesięcy,
 • zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy,
 • przychody w roku obrotowym nie mniejsze niż 200 tys. zł co najmniej raz w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku,
 • posiadanie co najmniej jednego produktu (wyrobu lub usługi) posiadającego potencjał do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • koszty usług doradczych związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • koszty innych usług komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
 • koszty związane z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Finansowanie krok po kroku

 

podpisz umowę

OPRACUJ MODEL BIZNESOWY

 

Samodzielnie lub z zewnętrznym doradcą przeanalizuj potencjał i potrzeby eksportowe twojej firmy. Stwórz model biznesowy.

arrow
podpisz umowę

ZŁÓŻ WNIOSEK

 

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej w generatorze wniosków. Pamiętaj o konieczności zapoznania sie z dokumentacją.

arrow
ocena przez ekspertów

PODPISZ UMOWĘ

 

Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej ocenie możesz podpisać umowę. Otrzymasz opiekuna projektu, który odpowie na pytania i wątpliwości na każdym etapie realizacji.

arrow
podpisz umowę

WDRAŻAJ ZAŁOŻONE W MODELU DZIAŁANIA

 

Podbijaj rynki zagraniczne: automatyzuj procesy biznesowe, wyjeżdżaj na targi, misje i wystawy zagraniczne. Pamiętaj! Realizuj projekt zgodnie z założeniami opisanymi we wniosku.

arrow
podpisz umowę

pieniądze na twoim koncie

 

Możesz otrzymać do 800 tys. zł przy poziomie dofinansowania do 85%. Wypłata dofinansowania odbywa się w formie refundacji poniesionych wydatków. Zasady opisane są we wzorze umowy.

Podpowiedzi

 

Możesz ubiegać się o dofinansowanie doradztwa w zakresie kompleksowego opracowania nowego modelu biznesowego lub tylko w zakresie wybranych przez Ciebie zagadnień. Model biznesowy możesz również opracować całkowicie samodzielnie. Pamiętaj jednak, że dofinansowaniu mogą podlegać wyłącznie usługi zakupione od doradców zewnętrznych.

Unikaj tzw. niedozwolonej pomocy eksportowej, czyli nie ubiegaj się o wsparcie na rynki, na których Twoje produkty są już dostępne oraz w zakresie budowy kanałów dystrybucji.