Akcelerator technologii elektromobilnych

Elektro ScaleUp to projekt akceleracyjny wspierający dynamiczny rozwój start-upów działających w branży elektromobilności.

Wybrany akcelerator dzięki swojemu doświadczeniu w akceleracji biznesowej oraz znajomości potencjału branży elektromobilności będzie aktywizować firmy i instytucje otoczenia biznesu wokół rozwoju technologii elektromobilnych w Polsce.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Elektromobilność

 

Elektromobilność to przyszłościowy sektor, który pozwoli szybko zmienić oblicze transportu w Polsce i na świecie. W Polsce branża ta znajduje się w fazie wczesnego rozwoju. Niezbędne jest ustalenie standardów technologicznych, rozbudowa otoczenia prawnego i wyłonienie liderów branży. Na rynku działa stosunkowo niewiele start-upów znajdujących się w zaawansowanej fazie rozwoju oraz niewielu znaczących klientów mogących wykorzystać te technologie.

Akcelerator branży

 

Chcemy wybrać akcelerator, który będzie w stanie łączyć polskie firmy w branży elektromobilnej. Akcelerator - znając potrzeby branży - będzie dostarczał rozwiązań wypracowanych wraz ze start-upami. Akceleracja start-upów będzie zawierała usługi mentorskie, szkolenia, dostęp do infrastruktury i wysokiej klasy specjalistów. Akceleratory będą też łączyły start-upy z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami, czyli odbiorcami technologii. Ułatwi to testowanie produktów i prototypów. Start-upy, oprócz wsparcia niefinansowego, mogą otrzymać grant w wysokości od 100 do 500 tys. zł.

Finansowanie krok po kroku

 

ocena przez ekspertów

złóż wniosek

 

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej w generatorze wniosków. Pamiętaj o konieczności zapoznania sie z dokumentacją.

arrow
podpisz umowę

podpisz umowę

 

Każdy wniosek podlega ocenie na podstawie kryteriów dostępu i kryteriów jakościowych. Po pozytywnej ocenie możesz podpisać umowę. Otrzymasz opiekuna projektu, który odpowie na pytania i wątpliwości na każdym etapie realizacji.

arrow
podpisz umowę

wystartuj z projektem

 

Na start możesz pobrać zaliczkę w wysokości do 100 tysięcy złotych. Pamiętaj, że w 90 dni od podpisania umowy musisz pozyskać od średnich i dużych przedsiębiorstw będących odbiorcami technologii co najmniej 50% twojego całego budżetu na wydatki operacyjne, a jeżeli tego nie zrobisz, to umowa podlega rozwiązaniu.

arrow
podpisz umowę

rozpocznij akceleracje

 

Przygotuj start-upy i testuj ich rozwiązania z odbiorcami technologii. Łącz duże i średnie firmy ze start-upami. Pamiętaj, że celem działań jest akceleracja biznesowa przedsięwzięć start-upowych, które mogą być wykorzystane komercyjnie przez odbiorców technologii.

arrow
podpisz umowę

Kibicuj start-upom

 

Obserwuj rozwój technologii rozwiniętych w twoim akceleratorze i angażuj start-upy w kolejne przedsięwzięcia dla branży elektromobilności.