Droga do rozwoju

Stolice województw Polski Wschodniej i ich obszary funkcjonalne, jako ważne rynki pracy, muszą mieć dobre połączenia z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T. Dzięki temu wzrośnie ich konkurencyjność, a także nastąpi ożywienie przedsiębiorczości w całym makroregionie.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez Ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania w nim zawarte i ich archiwizacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu przesyłania do mnie informacji w zakresie działań realizowanych przez PARP

Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Zamknij

TEN-T

 

TEN-T to transeuropejska sieć transportowa. W jej skład wchodzą: szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju UE, porty morskie, lotnicze, śródlądowe i terminale drogowo-kolejowe.

Drogi dla Polski Wschodniej

 

Z działania mogły skorzystać miasta wojewódzkie Polski Wschodniej (Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów) wraz z ich obszarami funkcjonalnymi lub obszarami realizacji strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Dofinansowane były projekty infrastrukturalne na drogach:

 • krajowych i wojewódzkich w obrębie miast wojewódzkich,,
 • wojewódzkich w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich PW lub obszarach realizacji ZIT miasta wojewódzkiego.

zapewniające ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T.

Poziom dofinasowania wynosił do 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Preferowane projekty:

 • zapewniające bezpośrednie połączenie z TEN-T,
 • poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • posiadające rozpoczętą procedurę wyłaniania wykonawcy robót budowlanych,
 • realizowane wspólnie przez miasto wojewódzkie i województwo,
 • zmniejszające zatłoczenie i zwiększające przepustowość infrastruktury drogowej,
 • przyczyniające się do poprawy stanu środowiska,
 • komplementarne ze zrealizowanymi dotychczas projektami infrastruktury drogowej,
 • ujęte w kontraktach terytorialnych lub strategiach ZIT.

DROGI DLA POLSKI WSCHODNIEJ

 

Z działania mogły skorzystać miasta wojewódzkie Polski Wschodniej (Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów) wraz z ich obszarami funkcjonalnymi lub obszarami realizacji strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Dofinansowane były projekty infrastrukturalne na drogach:

 • krajowych i wojewódzkich w obrębie miast wojewódzkich,,
 • wojewódzkich w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich PW lub obszarach realizacji ZIT miasta wojewódzkiego.

zapewniające ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T.

Poziom dofinasowania wynosił do 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Preferowane projekty:

 • zapewniające bezpośrednie połączenie z TEN-T,
 • poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • posiadające rozpoczętą procedurę wyłaniania wykonawcy robót budowlanych,
 • realizowane wspólnie przez miasto wojewódzkie i województwo,
 • zmniejszające zatłoczenie i zwiększające przepustowość infrastruktury drogowej,
 • przyczyniające się do poprawy stanu środowiska,
 • komplementarne ze zrealizowanymi dotychczas projektami infrastruktury drogowej,
 • ujęte w kontraktach terytorialnych lub strategiach ZIT.