Podręcznik jest instrukcją obsługi systemu SL2014 dla beneficjentów programu Polska Wschodnia. Przybliża funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.

1. Podręcznik Beneficjenta SL2014 (wersja 2.2)

2. Instrukcja multimedialna (wersja 3.0)