Start-upowa
Polska Wschodnia

Jeśli eksperci z platform startowych pozytywnie zweryfikowali Twój pomysł i dopracowaliście produkt lub usługę oraz odpowiedni model biznesowy, to możesz starać się o wsparcie na rozpoczęcie i rozwinięcie działalności biznesowej.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez Ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Dofinansowane projekty

 

Wsparcie finansowe na rozwój swojej działalności w makroregionie będą mogły uzyskać start-upy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Platform startowych dla nowych pomysłów, tj. utworzą produkt bądź usługę w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy. Projekt powinien zakładać wprowadzenie produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i systematyczne zwiększanie jego sprzedaży zgodnie z wypracowanym w ramach Platformy startowej modelem biznesowym.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego,
  • wynagrodzenie pracy personelu zarządzającego, personelu wsparcia oraz zespołu projektu,
  • zakup nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej.

Z działania mogą skorzystać – mikro i mali przedsiębiorcy.

Polska Wschodnia na start

 

Celem działania jest wsparcie związane z rozwinięciem działalności biznesowej przedsiębiorstw typu start-up, gotowych do wejścia na rynek z produktem, przygotowanym w ramach danej Platformy startowej dla nowych pomysłów. Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju start-upu – dotacja na początkową działalność firmy. Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizacją modelu biznesowego, opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy startowej funkcjonującej na zasadach określonych dla Platform startowych dla nowych pomysłów. Celem wsparcia jest wprowadzenie produktu na rynek krajowy lub zagraniczny oraz systematyczne zwiększanie jego sprzedaży.

Polska Wschodnia na start

 

Celem działania jest wsparcie związane z rozwinięciem działalności biznesowej przedsiębiorstw typu start-up, gotowych do wejścia na rynek z produktem, przygotowanym w ramach danej Platformy startowej dla nowych pomysłów. Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju start-upu – dotacja na początkową działalność firmy. Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizacją modelu biznesowego, opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy startowej funkcjonującej na zasadach określonych dla Platform startowych dla nowych pomysłów. Celem wsparcia jest wprowadzenie produktu na rynek krajowy lub zagraniczny oraz systematyczne zwiększanie jego sprzedaży.

Finansowanie krok po kroku

 

podpisz umowę

ZŁÓŻ WNIOSEK

 

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej w generatorze wniosków. Pamiętaj o konieczności zapoznania sie z dokumentacją i najczęściej zadawanymi pytaniami.

arrow
ocena przez ekspertów

PODPISZ UMOWĘ

 

Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej ocenie możesz podpisać umowę. Otrzymasz opiekuna projektu, który odpowie na pytania i wątpliwości na każdym etapie realizacji.

arrow
podpisz umowę

ROZWIŃ FIRMĘ

 

Rozwiniń swój start-up, wprowadź produkt na rynek. Pamiętaj! Realizuj projekt zgodnie z założeniami opisanymi we wniosku.

arrow
podpisz umowę

pieniądze na twoim koncie

 

Minimalna wartość projektu i wydatków kwalifikowalnych – 50 tys. zł, maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych - 800 tys. zł. Poziom dofinansowania: do 85% wydatków kwalifikowanych. Zasady opisane są we wzorze umowy.