Razem łatwiej!

To hasło sprawdza się także w biznesie. Przystępując do konsorcjum, zgadzasz się na realizację wspólnego celu, a więc musisz być otwarty na długoterminową współpracę. Jeśli jesteś na to gotowy, nie zwlekaj i zacznij działać.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez Ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania w nim zawarte i ich archiwizacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu przesyłania do mnie informacji w zakresie działań realizowanych przez PARP

Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Zamknij

Innowacyjny produkt lub usługa

 

Jako mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwo należące do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które działa od co najmniej roku (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jednego z Polski Wschodniej), możesz pozyskać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP na przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu lub usługi. Wsparcie można przeznaczyć m.in. na zakup praw patentowych, technologii, know-how oraz inwestycje.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • zakup usług doradczych w zakresie przygotowania do wdrożenia,
  • zakup praw patentowych, know-how, licencji oraz innych praw własności niematerialnej,
  • wdrożenie obejmujące inwestycje w zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

Wybrane wymagania wobec wnioskodawców:

  • posiadanie statusu MŚP,
  • w ostatnim roku obrotowym zatrudnianie co najmniej 5 pracowników,
  • przychody w roku obrotowym nie mniejsze niż 600 tys. zł w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku,
  • przynajmniej od 6 miesięcy przynależność do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 1 mln zł, a maksymalna wartość dofinansowania to aż 7 mln zł. Poziom dofinansowania wynosi do 70% (pomoc inwestycyjna) oraz do 85% (zakupu usług doradczych) wydatków kwalifikowanych.

Finansowanie krok po kroku

 

podpisz umowę

ZŁÓŻ WNIOSEK

 

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej w generatorze wniosków. Pamiętaj o konieczności zapoznania sie z dokumentacją.

arrow
ocena przez ekspertów

PODPISZ UMOWĘ

 

Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej ocenie możesz podpisać umowę. Otrzymasz opiekuna projektu, który odpowie na pytania i wątpliwości na każdym etapie realizacji.

arrow
podpisz umowę

Wdrażaj innowacje

 

Wraz z partnerami przygototuj i wdrożaj innowacyjne produkty lub usługi. Pamiętaj! Realizuj projekt zgodnie z założeniami opisanymi we wniosku.

arrow
podpisz umowę

pieniądze na twoim koncie

 

Możesz otrzymać dofinasowanie. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 1 mln zł. Szczegółowe limity wydatków znajdują się w dokumentacji. Zasady opisane są we wzorze umowy.