Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 marca 2018 r.

Pełna lista projektów działania