Informujemy, że w dniu 31 lipca 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W ramach naboru złożono 51 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 207 079 103,27 zł, w tym 23 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 99 319 780,69 zł dotyczące projektów realizowanych w miastach średnich makroregionu Polski Wschodniej. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.