Utworzono: 21 listopada 2016

Czy jeśli składamy wniosek po raz drugi (bo pierwszy nie przeszedł np. ze względu na niską ilość punktów), czy przeprowadzamy całą procedurę zapytania ofertowego od początku, czy możemy zawrzeć aneks z wykonawcą "pierwotnym"?

więcej

Utworzono: 21 listopada 2016

Czy możemy wziąć pod uwagę kryterium doświadczenia wykonawcy w pierwszym konkursie (czy możemy zastosować kryterium wyboru wykonawcy dotyczące jego doświadczenia w realizacji zadań w pierwszym konkursie)?

więcej

Utworzono: 21 listopada 2016

Czy są przewidziane jakieś zmiany jeżeli chodzi o system informatyczny obsługujący składania wniosków?

więcej

Utworzono: 21 listopada 2016

Według jakich kryteriów powinni być wybierani eksperci przez wykonawcę audytu?

więcej

Utworzono: 21 listopada 2016

Czy do wniosku o dofinansowanie dołączamy wszystkie oferty czy tylko ofertę, która wygra?

więcej

Utworzono: 21 listopada 2016

Czy możemy prosić wykonawcę by w ofercie przedstawił metodologie przeprowadzenia audytu?

więcej

Utworzono: 21 listopada 2016

Jaki jest stopień zaawansowania alokacji na całe działanie w tej perspektywie finansowej?

więcej