Wzór na konkurencję

Rozwiń swoją firmę w oparciu o design

Sprawdź potencjał wzorniczy swojej firmy i uzyskaj nawet 3 miliony dofinansowania w ramach działania "Wzór na konkurencję"

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez Ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania w nim zawarte i ich archiwizacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu przesyłania do mnie informacji w zakresie działań realizowanych przez PARP

Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Zamknij

Uzyskaj nawet 3 miliony dofinansowania

 

Każde przedsiębiorstwo stara się przebić ofertę konkurencji i być najlepszym w swojej branży. Czasem jednak brak nam wiedzy i możliwości, które pozwoliłyby wykorzystać wszystkie opcje prowadzące do sukcesu. Kluczem może być wsparcie dostępne w ramach programu Polska Wschodnia, oferujące fachową i profesjonalną pomoc w zarządzaniu procesami wzorniczymi. Umożliwia to przedsiębiorcom wykorzystanie wzornictwa w swojej branży i daje wymierne efekty w postaci wprowadzenia na rynki krajowe i zagraniczne całkiem nowych konkurencyjnych produktów.

Rozwiń swoją firmę w oparciu o design

 

Jako mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo działające w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej możesz otrzymać wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych. Projekt powinien być podzielony na następujące etapy:

 

 

1

etap

Audyt Wzorniczy

Pozwoli zdiagnozować sytuację w twojej firmie i opracować nową strategię wzorniczą zawierającą rekomendację dalszych działań. Na tym etapie możesz otrzymać nawet 100 tysięcy złotych przy poziomie dofinansowania do 85%.

calendarimg

29.06.2017 r. ogłoszenie konkursu

13.09.2017 r. rozpoczęcie naboru wniosków

15.11.2017 r. zakończenie naboru wniosków

Więcej

2

etap

Wdrożenie strategii wzorniczej

Po zakończeniu audytu, w ramach II etapu działania "Wzór na konkurencję", możesz zrealizować strategię wzorniczą. Dofinansowanie w drugim etapie może wynieść nawet 3 miliony złotych przy poziomie dofinansowania do 70%.

calendarimg

26.04.2017 r. ogłoszenie konkursu

01.06.2017 r. rozpoczęcie naboru wniosków

31.05.2018 r. zakończenie naboru wniosków

Więcej

Rozwiń swoją firmę w oparciu o design

 

Jako mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo działające w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej możesz otrzymać wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych. Projekt powinien być podzielony na następujące etapy:

1

etap

Audyt Wzorniczy

Pozwoli zdiagnozować sytuację w twojej firmie i opracować nową strategię wzorniczą zawierającą rekomendację dalszych działań. Na tym etapie możesz otrzymać nawet 100 tysięcy złotych przy poziomie dofinansowania do 85%.

kalendarz

29.06.2017 r. ogłoszenie konkursu

13.09.2017 r. rozpoczęcie naboru wniosków

15.11.2017 r. zakończenie naboru wniosków

2

etap

Wdrożenie strategii wzorniczej

Po zakończeniu audytu, w ramach II etapu działania "Wzór na konkurencję", możesz zrealizować strategię wzorniczą. Dofinansowanie w drugim etapie może wynieść nawet 3 miliony złotych przy poziomie dofinansowania do 70%.

kalendarz

26.04.2017 r. ogłoszenie konkursu

01.06.2017 r. rozpoczęcie naboru wniosków

31.05.2018 r. zakończenie naboru wniosków

Audyt wzorniczy krok po kroku

 

podpisz umowę

złóż wniosek

 

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej w Generatorze Wniosków. Pamiętaj o konieczności zapoznania się z dokumentacją i najczęściej zadawanymi pytaniami. Sprawdź wyniki i skład Komisji Oceny Projektów

arrow
ocena przez ekspertów

podpisz umowę

 

Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej ocenie będziesz mógł podpisać umowę. Wtedy otrzymasz kontakt do opiekuna projektu, z którym możesz się kontaktować w razie wątpliwości i pytań na każdym etapie.

arrow
podpisz umowę

opracuj strategię wzorniczą

 

Zewnętrzny doradca dokonuje analizy potencjału i potrzeb wzorniczych produktów twojej firmy, której wynikiem jest strategia wzornicza. Projekt możesz realizować przez 6 miesięcy, zgodnie z tym, co założyłeś we wniosku.

arrow
podpisz umowę

pieniądze na twoim koncie

 

Na przeprowadzenie audytu w swojej firmie możesz otrzymać do 100 tysięcy złotych przy poziomie dofinansowania do 85%. Wypłata dofinansowania odbywa się w formie refundacji poniesionych wydatków. Zasady opisane są we wzorze umowy.

arrow

2

etap

Wdrożenie strategii wzorniczej

 

Możesz również dostać do 3 milionów złotych dofinansowania strategii wzorniczej w ramach drugiego etapu działania.

Wdrożenie strategii wzorniczej krok po kroku

 

1

etap

audyt wzorniczy

 

Zapoznaj się ze szczegółami pierwszego etapu działania

arrow
podpisz umowę

złóż wniosek

 

Złóż elektroniczny wniosek w Generatorze Wniosków. Pamiętaj o konieczności zapoznania się z dokumentacją. Sprawdź wyniki i skład Komisji Oceny Projektów

arrow
ocena przez ekspertów

podpisz umowę

 

Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej ocenie będziesz mógł podpisać umowę. Maksymalna kwota dofinansowania projektu dla jednego wnioskodawcy w II Etapie działania to 3 mln zł.

arrow
podpisz umowę

wprowadź innowacje na rynek

 

Dofinansowaniu podlegają projekty wdrożenia zaakceptowanej w Etapie I strategii wzorniczej. Beneficjent jest zobowiązany do rozliczania projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem.