Ekologia i wygoda

Dofinansowane są inwestycje, których celem jest rozbudowa lub stworzenie nowych, zintegrowanych i ekologicznych sieci transportu miejskiego.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez Ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania w nim zawarte i ich archiwizacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu przesyłania do mnie informacji w zakresie działań realizowanych przez PARP

Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Zamknij

Nowe oblicze transportu

 

Krótszy czas podróży komunikacją miejską (autobusową, trolejbusową, tramwajową), upłynnienie ruchu w centrum miast, integracja ekologicznych form transportu na obszarze miejskim i podmiejskim, powiązanie transportu publicznego z indywidualną komunikacją pieszą, rowerową i samochodową, dostosowanie środków transportu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz nowe połączenia na nieobsługiwanych dotychczas terenach miejskich – to efekty projektów, o których wsparcie ubiega się 5 miast wojewódzkich Polski Wschodniej (Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów) wraz z ich obszarami funkcjonalnymi lub obszarami realizacji strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Pieniądze dla Polski Wschodniej

 

Tryb wyboru projektów jest pozakonkursowy. Poziom dofinasowania wynosi do 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Projekty muszą obejmować takie zadania, jak:

 • tworzenie lub rozbudowa istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego,
 • zakup niskoemisyjnego taboru,
 • wdrożenie systemów telematycznych, pomocnych w zrównoważonym i efektywnym zarządzaniu sieciami komunikacji miejskiej.

Zrealizowane projekty będą:

 • skracały czas podróży,
 • usprawniały ruch transportu miejskiego,
 • przystosowywały środki transportu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • poszerzały obszary objęte transportem miejskim,
 • zmniejszały emisję zanieczyszczeń,
 • integrowały istniejące formy transportu.

PIENIĄDZE DLA POLSKI WSCHODNIEJ

 

Tryb wyboru projektów jest pozakonkursowy. Poziom dofinasowania wynosi do 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Projekty muszą obejmować takie zadania, jak:

 • tworzenie lub rozbudowa istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego,
 • zakup niskoemisyjnego taboru,
 • wdrożenie systemów telematycznych, pomocnych w zrównoważonym i efektywnym zarządzaniu sieciami komunikacji miejskiej.

Zrealizowane projekty będą:

 • skracały czas podróży,
 • usprawniały ruch transportu miejskiego,
 • przystosowywały środki transportu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • poszerzały obszary objęte transportem miejskim,
 • zmniejszały emisję zanieczyszczeń,
 • integrowały istniejące formy transportu.