Pomiń nawigację

23 lutego 2021 r.

Komunikat dotyczący aktualizacji harmonogramu naborów dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2021 r.

Informujemy, że 19 lutego zatwierdzono zmiany w harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie dla POPW na 2021 r.

W zaktualizowanym dokumencie potwierdzono organizację konkursu w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP, wskazując jednocześnie planowaną kwotę alokacji na konkurs w wysokości 50 mln zł.

Konkurs zostanie ogłoszony w planowanym pierwotnie terminie – 2 marca br.


Opublikowano: 23.02.2021 11:28
Poprawiono: 23.02.2021 10:28
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: