Pomiń nawigację

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Wsparcie twojego biznesu w Polsce Wschodniej

Program Operacyjny Polska Wchodnia (POPW) wspiera innowacyjną przedsiębiorczość w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Dzięki środkom z POPW możliwe są też inwestycje dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej w miastach wojewódzkich makroregionu oraz rozwój połączeń drogowych.


PARP uczestniczy w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia jako Instytucja Pośrednicząca odpowiedzialna za realizację działań w ramach osi priorytetowych: I (Przedsiębiorcza Polska Wschodnia) i II (Nowoczesna infrastruktura transportowa).

Na co przeznaczone są dofinansowania w ramach działań POPW?

Środki przeznaczone są na rozwój start-upów, a także na wsparcie firm, które chciałyby budować swoją przewagę konkurencyjną w kraju i za granicą w oparciu o wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych, wzornictwa czy tworzenie produktów sieciowych.

O programie

O programie

POPW wspiera innowacyjną przedsiębiorczość w makroregionie Polska Wschodnia. Środki przeznaczone są na rozwój start-upów, a także na wsparcie firm, które chciałyby budować swoją przewagę konkurencyjną w kraju i za granicą w oparciu o wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych, wzornictwa czy tworzenie produktów sieciowych. Dzięki środkom z POPW możliwe są też inwestycje dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej w miastach wojewódzkich makroregionu oraz rozwój połączeń drogowych.

Program dzieli się na cztery osie priorytetowe:

  • oś I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
  • oś II Nowoczesna infrastruktura transportowa
  • oś III Ponadregionalna infrastruktura transportowa
  • oś IV Pomoc techniczna

Jakie będą efekty POPW

  • 598 firm otrzyma wsparcie na działalność innowacyjną lub wykorzystanie wzornictwa przemysłowego
  • ok. 285,7 mln euro wyniesie wartość inwestycji prywatnych przedsiębiorstw na działalność innowacyjną
  • 270 sztuk zakupionego taboru pasażerskiego w transporcie publicznym w miastach Polski Wschodniej
  • 450 km nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej

Zobacz jak Fundusze Europejskie zmieniają Polskę Wschodnią!

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej - Otwórz się na nowe możliwości!

Znajdź dofinansowanie w Program Operacyjny Polska Wschodnia

Badania i inwestycje

Dokapitalizowanie

Działalność zagraniczna

Infrastruktura i turystyka

Na start

Współpraca i partnerzy

Wzornictwo i projektowanie

Dowiedz się więcej o POPW

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie