Program Operacyjny Polska Wschodnia

Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wszystkich etapach:
od pomysłu, przez badania i rozwój aż do wprowadzenia innowacji na rynek.

Polska Wschodnia na start!

Program Operacyjny Polska Wchodnia (POPW) wspiera innowacyjną przedsiębiorczość w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Na co przeznaczone są dofinansowania w ramach działań POPW?

Środki przeznaczone są na rozwój

  • start-upów

  • firm, które chciałyby budować swoją przewagę konkurencyjną w kraju i za granicą w oparciu o wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych, wzornictwa czy tworzenie produktów sieciowych

Dzięki środkom z POPW możliwe są też inwestycje dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej w miastach wojewódzkich makroregionu oraz rozwój połączeń drogowych.

O programie

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję).

 • Przedsiębiorstwa prowadzące projekty i działania związane z wybranymi, najbardziej perspektywicznymi branżami/specjalizacjami, które mają największy potencjał innowacyjności. Lista Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) zawiera spis branż z obszarów:

  - zdrowe społeczeństwo 

  - biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, 

  - zrównoważona energetyka, 

  - surowce naturalne i gospodarka odpadami, 

  - innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

Jakie będą efekty POPW

 • Ponad 12 tysięcy firm otrzyma wsparcie na prace badawczo-rozwojowe i innowacje
 • Co najmniej 20,5 tysiąca nowych miejsc pracy
 • 4,4 mld euro własnych środków na działalność innowacyjną uruchomią firmy biorące udział w Programie

Znajdź dofinansowanie w Program Operacyjny Polska Wschodnia

Działalność zagraniczna

Infrastruktura

Na start

Nowe produkty i inwestycje

Współpraca i partnerzy

Wzornictwo

Dowiedz się więcej o POPW

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie