Polska Wschodnia na start!

Program Operacyjny Polska Wchodnia (POPW) wspiera innowacyjną przedsiębiorczość w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

 • 17.12.18
  Aktualności
  Dofinansowania widoczne na polskich drogach

  17 grudnia 2018 w Chęcinach oficjalnie udostępniono kierowcom przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej 762. Przeszło 10 km odcinek między skrzyżowaniem z ul. Kielecką w...

 • 12.12.18
  Aktualności
  Praca Agencji w dniu 15.12.2018 r.

  15 grudnia br. jest w PARP dniem pracującym, w związku z czym 24 grudnia br. zgodnie z decyzją kierownictwa PARP, Agencja będzie zamknięta. Godziny pracy Infolinii 24.12.2018 r....

 • 03.12.18
  Aktualności
  Kolejne dofinansowania we Wzorze na konkurencję

  3 projekty spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu Wzór na konkurencję*. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie od 1 do 30 września...

 • 17.12.18
  Aktualności
  Dofinansowania widoczne na polskich drogach

  17 grudnia 2018 w Chęcinach oficjalnie udostępniono kierowcom przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej 762. Przeszło 10 km odcinek między skrzyżowaniem z ul. Kielecką w...

 • 12.12.18
  Aktualności
  Praca Agencji w dniu 15.12.2018 r.

  15 grudnia br. jest w PARP dniem pracującym, w związku z czym 24 grudnia br. zgodnie z decyzją kierownictwa PARP, Agencja będzie zamknięta. Godziny pracy Infolinii 24.12.2018 r....

 • 03.12.18
  Aktualności
  Kolejne dofinansowania we Wzorze na konkurencję

  3 projekty spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu Wzór na konkurencję*. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie od 1 do 30 września...

Rozwiń firmę z POPW

Wsparcie Twojego biznesu w Polsce Wschodniej

Środki przeznaczone są na rozwój start-upów, a także na wsparcie firm, które chciałyby budować swoją przewagę konkurencyjną w kraju i za granicą w oparciu o wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych, wzornictwa czy tworzenie produktów sieciowych.

Dzięki środkom z POPW możliwe są też inwestycje dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej w miastach wojewódzkich makroregionu oraz rozwój połączeń drogowych.

PARP uczestniczy w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia jako Instytucja Pośrednicząca odpowiedzialna za realizację działań w ramach osi priorytetowych: I (Przedsiębiorcza Polska Wschodnia) i II (Nowoczesna infrastruktura transportowa).

PARP wspiera mikro-, małych i średnich przedsiębiorców konkretnymi działaniami, które dynamizują ich rozwój, podnoszą potencjał innowacyjności i konkurencyjności,umożliwiają podjęcie współpracy z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu. Koncentrujemy się na pięciu obszarach wsparcia.

Obszary wsparcia

Centrum pomocy

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e‑mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania w nim zawarte i ich archiwizacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu przesyłania do mnie informacji w zakresie działań realizowanych przez PARP

Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Zamknij