Pomiń nawigację

Zrównoważony transport miejski

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Opłacenie nowych, zintegrowanych i ekologicznych sieci transportu miejskiego

 • Wkład własny

  minimum 15%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska Wschodnia

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska Wschodnia

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Zrównoważony transport miejski jest sfinansowanie inwestycji na rozbudowę lub stworzenie nowych, zintegrowanych i ekologicznych sieci transportu miejskiego.

Na co przeznaczono dofinansowanie?

 • na stworzenie lub rozbudowę istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego,
 • zakup niskoemisyjnego taboru,
 • wdrożenie systemów telematycznych, pomocnych w zrównoważonym i efektywnym zarządzaniu sieciami komunikacji miejskiej.
Na co przeznaczono dofinansowanie?
Kto otrzymał dofinansowanie?

Kto otrzymał dofinansowanie?

 • miasta wojewódzkie Polski Wschodniej (Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów) wraz z ich obszarami funkcjonalnymi lub obszarami realizacji strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Ile otrzymali wsparcia?

 • wsparcie wyniosło do 85% wydatków kwalifikowanych projektu, co oznacza, że wkład własny miast to co najmniej 15% jego całkowitego kosztu
Ile otrzymali wsparcia?

Ile możesz otrzymać?

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Zrealizowane projekty

Poprawa dostępności centrum Białegostoku

Projekt zakłada budowę ul. Sitarskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kozłową do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską z dwupoziomowym skrzyżowaniem z torami kolejowymi wraz z dwustronnymi buspasami, chodnikami, ścieżką rowerową, wiaduktem nad torami kolejowymi.

Kolejnym etapem jest rozbudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka i Gen. Wł. Andersa do terenu kolejowego przy ulicy Poleskiej - dobudowa pasa, dwustronne buspasy, ścieżka rowerowa.

Dzięki projektowi przebudowana została ul. Jurowieckiej od ul. Ciepłej do ul. Poleskiej wraz z budową tunelu na potrzeby przeprowadzenia chodnika i ścieżki rowerowej przez nasyp kolejowy w ul. Poleskiej, dwustronne buspasy, obustronne chodniki, jednostronna ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy, uruchomienie systemu informacyjnego dla przewozów osób niepełnosprawnych.

Miasto zakupiło 20 sztuk niskoemisyjnego taboru, spełniającego normę Euro VI.

Rozwój transportu w Białymstoku

W ramach projektu zbudowano lub przebudowano ulice stanowiące szkielet podstawowego układu drogowego miasta, po którym porusza się komunikacja miejska w tym: ul. Prez. R. Kaczorowskiego i ul. Legionowej dł. 600 m, ul. Wiosennej dł. 830 m wraz z pętlą autobusową, ul. J.K. Branickiego dł. 490 m wraz z pętlą autobusową.

Zabudowano ulice i infrastrukturę przystankowej w celu uruchomienia nowych połączeń lub utrzymania dotychczasowych, pomiędzy Białymstokiem o osiedlami zlokalizowanymi na terenie gmin ościennych oraz zakupiono 20 szt. niskoemisyjnego taboru spełniającego normę EURO VI.

Zakupiono tablice informacyjne, wiaty przystankowe, biletomaty oraz zmodernizowano system biletu elektronicznego. Dodatkowo zbudowano parking P&R przy ul. Kawaleryjskiej.

Komunikacja publiczna w Kielcach

W ramach projektu wdrożono inteligentny system transportowy (ITS), zakupiono automaty do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej oraz wewnętrzne tablice LCD wizualizujących przebieg trasy danej linii. Doposażono autobusy w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych.

Jednym z etapów projektu była budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa, budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach wraz z budową nowej pętli autobusowej, a także budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta.

Projekt zakłada również budowę Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów i rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności.

Infrastruktura transportowa w Kielcach

Projekt zakłada rozbudowę ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego.

Kolejnym etapem jest rozbudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach oraz zakupem i montaż 30 szt. elektronicznych tablic informacyjnych.

Zwieńczeniem projektu jest zakup 25 sztuk autobusów o napędzie hybrydowym.

Niskoemisyjna sieć komunikacji wraz z budową systemu biletu elektronicznego w Lublinie

W ramach projektu przewidziana jest przebudowa/rozbudowa ul. Szeligowskiego i Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowej i przebudową skrzyżowań oraz budowa trakcji trolejbusowej w ciągu ulic: Chodźki, Smorawińskiego, Szeligowskiego, Choiny do granicy miasta, wraz z budową podstacji.

W dalszym etapie przebudowano skrzyżowania ul. Elsnera-Kompozytorów Polskich oraz rozbudowano systemu dynamicznej informacji przystankowej.

Zakupiono trolejbusy, autobusy spalinowe i elektryczne oraz wdrożono system biletu elektronicznego z montażem stacjonarnych biletomatów na terenie całego miasta.

Komunikacja zbiorowa dla SSE w Lublinie

Projekt zakładał przebudowę i rozbudowę ul. Grygowej wraz z budową dwóch wiaduktów i przebudową łącznicy do ul. Rataja oraz budowę brakującego odcinka trakcji trolejbusowej w ul. Mełgiewskiej.

Dodatkowo przebudowano skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego– Sulisławicka, skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza oraz zbudowano kluczowy węzł komunikacji zbiorowej ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami.

Rozbudowano system dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych inwestycją oraz zakupiono tabor do obsługi trakcji trolejbusowej i linii autobusowej.

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Lublinie

Dzięki projektowi zbudowano ul. Muzycznej na odcinku od wysokości zjazdu na teren stadionu miejskiego do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Nadbystrzycką i ul. Narutowicza wraz z obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą wraz z buspasami i trakcją trolejbusową.

Dodatkowo zbudowano brakujące odcinki trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II od ul. Granitowej do al. Kraśnickiej oraz al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do istniejącej pętli trolejbusowej oraz podstacji wraz z dostosowaniem zarządzania mocą.

Zakupiono 15 sztuk trolejbusów oraz system informacji przystankowej w ciągu ul. Jana Pawła II, w tym m.in. tablice dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z włączeniem ich do obecnie użytkowanego systemu.

Łańcuchy ekomobilności w Olsztynie

W ramach projektu zbudowano zintegrowany węzeł przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS oraz przebudowano i zbudowano układ uliczny w centrum Olsztyna (ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba oraz ul. Partyzantów) z nadaniem priorytetu komunikacji miejskiej (buspasy).

Ostatnim etapem był zakup taboru tramwajowego oraz rozbudowa systemu ITS.

Transport publiczny w Rzeszowie

Projekt zakładał zakup 50 sztuk nowoczesnego niskoemisyjnego taboru autobusowego. Zbudowano m. in. 137 zatok autobusowych oraz 136 zespołów przystankowych, pętle autobusową, dworzec lokalny oraz zbudowano lub przebudowano 4 ulice oraz infrastrukturą w zakresie skrzyżowań (6 skrzyżowań oraz 3 sygnalizację włączone w system ITS), infrastruktura w zakresie ITS oraz inwestycje w zakresie pieszo - rowerowym.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (listopad 2022)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (listopad 2022)

Zobacz
Raport z badania ludności w wieku 18–69 lat

Raport

Raport z badania ludności w wieku 18–69 lat

Zobacz
Raport z badania pracodawców. Powrót do rzeczywistości? Drugi rok pandemii oczami polskich firm

Raport

Raport z badania pracodawców. Powrót do rzeczywistości? Drugi rok pandemii oczami polskich firm

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań

Sukcesy beneficjentów