Pomiń nawigację

14 lipca 2021 r.

Komunikat dotyczący zmiany harmonogramu naborów dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2021 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 13 lipca zatwierdzono zmiany w harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie dla POPW na 2021 r.

W harmonogramie wprowadzono informację o uruchomieniu kolejnej edycji konkursu w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MSP. Konkurs daje przedsiębiorcom szansę na zdobycie zagranicznych rynków. Ogłoszenie konkursu planowane jest na 15 września br., nabór wniosków rozpocznie się 18 października br. i będzie trwał do 22 grudnia br. Alokacja przewidziana w konkursie to 50 mln zł.

Opublikowano: 14.07.2021 17:01
Poprawiono: 14.07.2021 15:01
Modyfikujący: 
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: