Pomiń nawigację
  • Online
  • Szkolenia i doradztwo
  • BKL
  • BKL 2021
4 listopada
zakończone

Webinarium

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – Gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja. Premiera wyników badań I edycji – 2021

Opis

Okrągły stół – webinarium pt. „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – Gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja" to kolejne z tego cyklu spotkanie, skierowane tym razem do przedsiębiorców, pracowników, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków branżowych związanych z sektorem gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji.

Spotkanie było okazją na podzielenie się wiedzą pozyskaną z pierwszych w Polsce badań nt. bieżących i przyszłych potrzeb kompetencyjnych w branży gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji.

Zaproszeni przedstawiciele branży - przedsiębiorcy, przedstawiciele środowiska edukacji i inni eksperci - podejmowali dyskusję m.in. na temat współpracy przedsiębiorstw z branży z edukacją, zapotrzebowania na pracowników i trudności w ich rekrutacji. Szczególna uwaga poświęcona została wyzwaniom z jakimi w najbliższej przyszłości będzie musiała się zmierzyć branża w związku ze zmianami społecznymi, technologicznymi oraz klimatu.

Zobacz pozostałe wydarzenia w projekcie

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji oraz Broszurą BBKL Branża gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji z wybranymi wynikami badania.

Prelegenci

Anna Tarnawa
Anna Tarnawa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Paulina Zadura
Paulina Zadura Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Monika Dawid-Sawicka
Monika Dawid-Sawicka Ekspertka rynku pracy
Marcin Kocór
Marcin Kocór Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
Janusz Kornecki
Janusz Kornecki ECORYS Polska
Andrzej Osiński
Andrzej Osiński Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/Gdańsk
Ryszard Sobieralski
Ryszard Sobieralski Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie
Anna Pomorska
Anna Pomorska Zespół Szkół nr 39 w Warszawie
Aneta Pecyna - Doktór
Aneta Pecyna - Doktór UNISOFT Sp. z o.o.
Andrzej Staniszewski
Andrzej Staniszewski BIOPRO Sp. z o.o.
Katarzyna Ladzińska
Katarzyna Ladzińska Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie
Glauco  Giordano
Glauco Giordano Arcadis Sp. z o.o.
Anna Remiszewska-Skwarek
Anna Remiszewska-Skwarek Grupowa oczyszczalnia ścieków Dębogórze
Dariusz Latawiec
Dariusz Latawiec Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.
Adriana Skorupska
Adriana Skorupska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Program

4 listopada 2021

10:00 - 10:20

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji  - wprowadzenie do okrągłego stołu

Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP

Teraźniejszość i przyszłość sektora gospodarki wodno-ściekowej oraz rekultywacji - najważniejsze wyniki badań Branżowego Bilansu Kompetencji 2021

Adriana Skorupska, Koordynator projektu BBKL II, PARP

Anna Tarnawa, Kierownik Sekcji badań i strategii, PARP

10:20 - 10:30

Blok I: Przyszłość zaczyna się dziś, czyli o współpracy edukacji z przedsiębiorstwami

Zapotrzebowanie na pracowników i trudności w rekrutacji na podstawie BBKL

dr hab. Marcin Kocór, prof. UJ, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

10:30 - 11:10

Współpraca edukacji z przedsiębiorstwami – odpowiedź na zaobserwowane wyzwania?

Dyskusja w ramach branżowego okrągłego stołu.

Katarzyna Ladzińska, Z-ca Kierownika Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie

Anna Pomorska, Kierownik szkolenia praktycznego, Zespół Szkół nr 39, Warszawa

dr inż. Anna Remiszewska-Skwarek, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, Politechnika Gdańska

Ryszard Sobieralski, Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie

11:10 - 11:20

Blok II: Co czeka sektor gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji?

Wyzwania dla sektora w wynikach BBKL II         

dr Janusz Kornecki, współautor Raportu z I edycji badań - branża gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, ECORYS Polska           

11:20 - 12:15

Rozwój sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji. Te same czy może inne scenariusze przyszłości?

Dyskusja ekspertów w ramach branżowego okrągłego stołu

Dariusz Latawiec, Prezes Zarządu, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

Andrzej Osiński, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/Gdańsk

Aneta Pecyna-Doktór, Wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu, UNISOFT Sp. z o.o.

dr inż. Andrzej Staniszewski, BIOPRO Sp. z o.o.

Glauco Giordano, Project Manager, Arcadis Sp. z o.o.

Moderacja paneli: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy