Pomiń nawigację
 • Online
 • Szkolenia i doradztwo
 • BKL
 • BKL 2021
14 grudnia
zakończone

Webinarium

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – Żywność wysokiej jakości. Premiera wyników badań I edycji – 2021

Opis

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Okrągły stół” skierowane do przedsiębiorców, pracowników, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków związanych z branżą żywności wysokiej jakości.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania wyników pierwszej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II – żywność wysokiej jakości realizowanego przez PARP we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Żywności Wysokiej Jakości. Wspólnie z zaproszonymi ekspertami dyskutowaliśmy w szczególności nt.:

 • zapotrzebowania na zawody rzemieślnicze oraz stanowiska związane z innowacyjnością i R&D
 • przygotowania systemu edukacji na nowe wyzwania
 • wpływu trendów  gospodarczych, technologicznych i społecznych na branżę
 • scenariuszy rozwoju branży

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – branża żywności wysokiej jakości oraz Broszurą – BBKL Branża żywność wysokiej jakości z wybranymi wynikami badania.

Zobacz pozostałe wydarzenia w projekcie

Prelegenci

Anna Tarnawa
Anna Tarnawa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Paulina Zadura
Paulina Zadura Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Monika Dawid-Sawicka
Monika Dawid-Sawicka Ekspertka rynku pracy
Dorota Micek
Dorota Micek Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
Adriana Skorupska
Adriana Skorupska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Andrzej Gantner
Andrzej Gantner Polska Federacja Producentów Żywności Związku Pracodawców
Jacek Czarnecki
Jacek Czarnecki Nestlé Polska
Małgorzata Leszczyńska
Małgorzata Leszczyńska Ośrodek Ewaluacji sp. z o.o.
Krystyna Gutkowska
Krystyna Gutkowska Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Aleksandra Lazar
Aleksandra Lazar FoodForward
Zuzanna Szmyt
Zuzanna Szmyt Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu
Alicja Janasińska
Alicja Janasińska ABRAMCZYK Sp. z o.o.
Małgorzata Piwońska
Małgorzata Piwońska Piekarnia Piwoński

Program

14 grudnia 2021

10:00 - 10:20

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze żywność wysokiej jakości - wprowadzenie do okrągłego stołu

 • Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze żywność wysokiej jakości  - najważniejsze wyniki I edycji badań

 • Adriana Skorupska, Koordynator projektu BBKL II, PARP
 • Anna Tarnawa, Kierownik Sekcji badań i strategii, PARP

10:20 - 11:15

Blok I: Zapotrzebowanie na stanowiska i zawody – czy system edukacji i branża sprosta wyzwaniom?

Zapotrzebowanie na pracowników w branży żywności wysokiej jakości  w badaniach BBKL

 • Dorota Micek, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dyskusja ekspercka: Zwiększone zapotrzebowanie na zawody rzemieślnicze oraz stanowiska związane z innowacyjnością i R&D – czy edukacja i branża jest gotowana na te potrzeby?

 • prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Animator Prac Rady Sektorowej, Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW
 • Alicja Janasińska, HR Manager, ABRAMCZYK Sp. z o.o.
 • Małgorzata Piwońska, Manager, Piekarnia Piwoński
 • dr inż. Zuzanna Szmyt, Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu
 • Prowadzenie dyskusji: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

 

11:15 - 12:15

Blok II: Największe wyzwania – co czeka branżę żywności wysokiej jakości?

Wyzwania dla branży w wynikach BBKL II

 • Małgorzata Leszczyńska, Ośrodek Ewaluacji, współautorka raportu z badań

Dyskusja ekspercka: Jak trendy  gospodarcze, technologiczne i społeczne będą wpływać na scenariusze rozwoju branży?

 • dr Jacek Czarnecki, Nestle Polska S.A., członek zarządu PFPŻ ZP, członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji
 • dr inż. Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny PFPŻ ZP, Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji
 • Aleksandra Lazar, ekspertka rynku foodtech
 • Marta Kutyna-Bakalarska, Dyrektor Działu Zarządzania Innowacjami w Grupie Maspex
 • Małgorzata Leszczyńska, Ośrodek Ewaluacji, współautorka raportu z badań
 • Prowadzenie dyskusji: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

 

 

 

12:15 - 12:20

Podsumowanie Okrągłego Stołu – Anna Tarnawa, Kierownik Sekcji badań i strategii, PARP