Pomiń nawigację
  • Online
  • Szkolenia i doradztwo
  • BKL
  • BKL 2022
3 marca
zakończone

Webinarium

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – sektor handlu. Premiera wyników badań I edycji

Opis

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Okrągły stół” skierowane do przedsiębiorców, pracowników, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków związanych z sektorem handlu.

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania wyników pierwszej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II – sektor handlu realizowanego przez PARP we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji w Handlu. Wspólnie z zaproszonymi ekspertami dyskutować będziemy w szczególności nt.:

  • wyzwań stojących przed pracodawcami w sektorze
  • rozwijaniu kompetencji pracowników sektora
  • kierunkach rozwoju w sektorze handlu
  • najbardziej prawdopodobnych scenariuszach rozwoju branży

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego dla sektora handlu oraz Broszurą BBKL - sektor handlu, z wybranymi wynikami badania

Zobacz pozostałe wydarzenia w projekcie

Prelegenci

Anna Tarnawa
Anna Tarnawa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Paulina Zadura
Paulina Zadura Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Monika Dawid-Sawicka
Monika Dawid-Sawicka Ekspertka rynku pracy
Magdalena Jelonek
Magdalena Jelonek Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
Adriana Skorupska
Adriana Skorupska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Maciej Ptaszyński
Maciej Ptaszyński Polska Izba Handlowa
Urszula Kłosiewicz-Górecka
Urszula Kłosiewicz-Górecka Polski Instytut Ekonomiczny
Aleksander Sala
Aleksander Sala Cluesee S.A.
Marta Ziółkowska
Marta Ziółkowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Maria Andrzej Faliński
Maria Andrzej Faliński Stowarzyszenie Forum Dialogu Gospodarczego
Agnieszka Tarko
Agnieszka Tarko Allegro
Andrzej Wojciechowicz
Andrzej Wojciechowicz Ekspert rynku FMCG

Program

3 marca 2022

10:00 - 10:25

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze handlu - wprowadzenie do okrągłego stołu

Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP

Sektor handlu w badaniach branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego

Adriana Skorupska, Koordynator projektu BBKL II, PARP

Anna Tarnawa, Kierownik Sekcji badań i strategii, PARP

10:25 - 11:25

Blok I: Sektor handlu - z czym aktualnie zmagają się pracodawcy i pracownicy

Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami w sektorze handlu?

dr Magdalena Jelonek, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dyskusja ekspercka: Pracownicy - jak ich przyciągnąć, utrzymać i rozwijać?

Maciej Ptaszyński, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Handlu, Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu

Agnieszka Tarko, Talent Acquisition Manager, Allegro

Agata Wrzecionowska-Dzierba, Dyrektor Akademii Umiejętności, Eurocash S.A.

dr Marta Ziółkowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Prowadzenie dyskusji: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

11:25 - 12:25

Blok II: Sektor handlu w obliczu zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych  -– scenariusze rozwoju

Kierunki zmian w sektorze handlu - wyniki badania 

Joanna Kwinta, MCM Institute, Współautorka raportu z badań

Dyskusja ekspercka: Klientocentryzm, Eko-Handel i inne prawdopodobne scenariusze rozwoju handlu – jak się do nich przygotować?

Maria Andrzej Faliński, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Forum Dialogu Gospodarczego

dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, Polski Instytut Ekonomiczny, Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu

Aleksander Sala, Prezes Cluesee S.A.

Andrzej Wojciechowicz, Doradca na rynku FMCG, Animator prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu

Prowadzenie dyskusji: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

12:25 - 12:30

Podsumowanie Okrągłego Stołu – Anna Tarnawa, Kierownik Sekcji badań i strategii, PARP