Pomiń nawigację
  • Online
  • Szkolenia i doradztwo
  • BKL
  • BKL 2022
10 marca
zakończone

Webinarium

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – sektor komunikacji marketingowej. Premiera wyników I edycji badań

Opis

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Okrągły stół” pt.: Pomiędzy automatyzacją procesów marketingowych a komunikacją Human To Human (H2H), zorganizowane z myślą o osobach związanych z sektorem komunikacji marketingowej – przedsiębiorcach, pracownikach, organizacjach przedsiębiorców, przedstawicielach instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków – ale także wszystkich zainteresowanych tematyką komunikacji marketingowej.

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania wyników pierwszej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II – sektor komunikacji marketingowej realizowanego przez PARP we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. Wspólnie z zaproszonymi ekspertami dyskutować będziemy między innymi na temat:

  • przyszłości sektora komunikacji marketingowej
  • trendów, które wydają się mieć decydujący wpływ na sektor
  • czynników warunkujących sukces firmy w warunkach ciągłej zmiany
  • umiejętnościach liderskich umożliwiających skuteczne zarządzanie multidyscyplinarnymi zespołami
  • jak budować przywiązanie freelancerów

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego dla sektora komunikacji marketingowej oraz Broszurą BBKL - sektor komunikacji marketingowej, z wybranymi wynikami badań

Zobacz pozostałe wydarzenia w projekcie

Prelegenci

Anna Tarnawa
Anna Tarnawa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Paulina Zadura
Paulina Zadura Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Barbara Worek
Barbara Worek Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
Monika Dawid-Sawicka
Monika Dawid-Sawicka Ekspertka rynku pracy
Anna Skowrońska
Anna Skowrońska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Natalia Krygowska-Nowak
Natalia Krygowska-Nowak MCM Institute
Zbigniew  Brzeziński
Zbigniew Brzeziński Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej
Roland Zarzycki
Roland Zarzycki Collegium Civitas
Agata Kaczmarska
Agata Kaczmarska Dentsu Polska & CEE
Grzegorz Krzemień
Grzegorz Krzemień Golden Submarine
Marcin Olkowicz
Marcin Olkowicz Przewodniczący i Animator Rady Sektorowej
Patrycja Załuska
Patrycja Załuska RE:START KARIERY
Wojciech Kreft
Wojciech Kreft Unicorn VR World

Program

10 marca 2022

10:00 - 10:25

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze komunikacji marketingowej wprowadzenie do Okrągłego Stołu

Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP

Sektor komunikacji marketingowej w badaniach Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego

Anna Skowrońska, Koordynator I edycji projektu BBKLII w sektorze komunikacji marketingowej, PARP

10:25 - 11:25

Blok I: Skuteczne kierowanie zespołami w obliczu nowych wyzwań

Pracownicze i liderskie kompetencje, których znaczenie wzrośnie w najbliższej przyszłości w sektorze – wyniki badań

dr hab. Barbara Worek, prof. UJ Instytut Socjologii/ Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

Dyskusja ekspercka: Wyzwania w wymiarze kompetencyjnym i zarządczym dla sektora komunikacji marketingowej w czasach H2H i 3E

Zbigniew Brzeziński, lider Grupy Rynek Pracy Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej

Agata Kaczmarska, Chief People Officer, dentsu Polska & CEE

Patrycja Załuska - Prezes RE:START KARIERY

Roland Zarzycki, Collegium Civitas

Prowadzenie dyskusji: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

11:25 - 12:25

Blok II: Spójrzmy przed siebie – możliwe kierunki rozwoju sektora

Wizja sektora w oparciu o zidentyfikowane w badaniu trendy 

Natalia Krygowska-Nowak, MCM Institute, Współautorka raportu z badań

Dyskusja ekspercka: Przyszłość sektora w świetle aktualnych trendów

Karolina Borkowska-Bylicka, Wiceprezes Public Dialog

Wojciech Kreft, Unicorn VR World

Grzegorz Krzemień, Prezes GoldenSubmarine

Marcin Olkowicz, Przewodniczący i Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej

Prowadzenie dyskusji: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

12:25 - 12:30

Podsumowanie Okrągłego Stołu – Anna Tarnawa, Kierownik Sekcji badań i strategii, PARP