Pomiń nawigację
  • Online
  • Szkolenia i doradztwo
  • BKL
  • BKL 2022
7 kwietnia
zakończone

Webinarium

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - Moda i innowacyjne tekstylia

Opis

Zapraszamy na kolejne webinarium z cyklu "Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego", skierowane do przedsiębiorców, pracowników, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków związanych z branżą mody i innowacyjnych tekstyliów.  

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania wyników pierwszej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego – moda i innowacyjne tekstylia, realizowanego we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów. Podzielimy się na nim wiedzą pozyskaną z pierwszych w Polsce badań nt. aktualnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych w tym sektorze.

Wspólnie z zaproszonymi ekspertami dyskutować będziemy między innymi o:

- przyszłości branży – trendach i wyzwaniach, z którymi musi się zmierzyć

- nowych stanowiskach i zapotrzebowaniu na pracowników

- roli edukacji formalnej i pracodawców w rozwoju kompetencji pracowników

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - Moda i innowacyjne tekstylia (raport z I edycji badań) oraz Broszurą BBKL - Moda i innowacyjne tekstylia, z wybranymi wynikami badań

Zobacz pozostałe wydarzenia w projekcie

Prelegenci

Anna Tarnawa
Anna Tarnawa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Paulina Zadura
Paulina Zadura Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Robert Zakrzewski
Robert Zakrzewski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Barbara Worek
Barbara Worek Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
Jakub Wróblewski
Jakub Wróblewski IBC Advisory S.A
Monika Dawid-Sawicka
Monika Dawid-Sawicka Ekspertka rynku pracy
Joanna Misztela
Joanna Misztela Love On The Snow
Joanna Orłowska
Joanna Orłowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Marzanna Lesiakowska-Jabłońska
Marzanna Lesiakowska-Jabłońska Sektorowa Rada ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia
Anna Tobera
Anna Tobera AT Consulting Anna Tobera
Aleksandra Jatczak-Repeć
Aleksandra Jatczak-Repeć Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Katarzyna  Zajączkowska
Katarzyna Zajączkowska odpowiedzialnamoda.pl
Wiesław Wójcik
Wiesław Wójcik Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN
Anna Wójcik
Anna Wójcik Sektorowa Rada ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia

Program

7 kwietnia 2022

10:00 - 10:25

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w branży przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów - wprowadzenie do okrągłego stołu

Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP

Przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów w świetle wyników Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego

Joanna Orłowska, Koordynator badania BBKL w branży przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, PARP

Robert Zakrzewski, Koordynator projektu BBKL PARP

10:25 - 11:10

Blok I: Pracownicy dziś i jutra w branży mody i innowacyjnych tekstyliów

Krojczy, konstruktor odzieży, specjalista ds. CSR – w poszukiwaniu kompetencji przyszłości dla branży mody i innowacyjnych tekstyliów   – prezentacja na podstawie  wyników badania BBKL

dr hab.  Barbara Worek, prof. UJ, pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.  

Dyskusja ekspercka: Jak zapewnić wykwalifikowane kadry dla przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów?

Anna Tobera, AT Consulting Anna Tobera

Wiesław Wójcik, Fundator Fundacji Animacji Przedsiębiorczości oraz V-ce Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN

dr Aleksandra Jatczak-Repeć, Wydział Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Anna Wójcik, Sektorowa Rada ds. Kompetencji  Moda i Innowacyjne Tekstylia

Prowadzenie dyskusji: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

11:10 - 12:10

Blok II: Ścieżki innowacyjności branży mody i innowacyjnych tekstyliów

Wyzwania dla branży w świetle wyników badania BBKL

Jakub Wróblewski, IBC GROUP Central Europe Holding S.A.

Dyskusja ekspercka: Co będzie innowacyjnością branży mody i innowacyjnych tekstyliów?

Joanna Misztela, projektantka mody, Love On The Snow

Dr inż. Marzanna Lesiakowska-Jabłońska, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia

Katarzyna Zajączkowska, odpowiedzialnamoda.pl

Prowadzenie dyskusji: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

12:10 - 12:20

Podsumowanie Okrągłego Stołu – Anna Tarnawa, Kierownik Sekcji badań i strategii, PARP