Pomiń nawigację
  • Online
  • Szkolenia i doradztwo
  • BKL
  • BKL 2022
31 marca
zakończone

Webinarium

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II - Nowoczesne usługi biznesowe

Opis

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Okrągły stół” pt.: Warsztat złotniczy czy Nowa Dolina Krzemowa? Scenariusze rozwoju branży nowoczesnych usług biznesowych zorganizowane z myślą o osobach związanych z sektorem nowoczesnych usług biznesowych – przedsiębiorcach, pracownikach, organizacjach branżowych, przedstawicielach instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków – ale także wszystkich zainteresowanych tematyką nowoczesnych usług biznesowych.

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania wyników pierwszej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II – sektor NUB realizowanego przez PARP we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe. Wspólnie z zaproszonymi ekspertami dyskutować będziemy między innymi na temat:

  • elementów łączących zróżnicowane podmioty tworzące branżę nowoczesnych usług biznesowych
  • kluczowych kompetencjach definiujących branżę
  • scenariuszy rozwoju branży
  • kadr przyszłości w branży nowoczesnych usług biznesowych

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego dla sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz Broszurą BBKL - sektor nowoczesnych usług biznesowych, z wybranymi wynikami badań. 

Zobacz pozostałe wydarzenia w projekcie

Prelegenci

Anna Tarnawa
Anna Tarnawa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Paulina Zadura
Paulina Zadura Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Monika Dawid-Sawicka
Monika Dawid-Sawicka Ekspertka rynku pracy
Agata Kosińska
Agata Kosińska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Janusz Kornecki
Janusz Kornecki ECORYS Polska
Radosław Malik
Radosław Malik Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Aleksandra Lichoń
Aleksandra Lichoń Cooper Standard
Edyta Migałka
Edyta Migałka Fundacja VCC
Piotr Fałek
Piotr Fałek Syntea S.A.
Bartosz Sobotka
Bartosz Sobotka Syntea S.A.

Program

31 marca 2022

10:00 - 10:10

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w branży nowoczesnych usług biznesowych - wprowadzenie do okrągłego stołu

Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP

10:10 - 11:10

Blok I: W poszukiwaniu nowoczesnych usług biznesowych – pomiędzy definicją branży a kluczowymi kompetencjami jej rozwoju.

Dlaczego myśląc o kluczowych kompetencjach warto zacząć od rozmowy o tym, czy jest sama branża? - najważniejsze wyniki I edycji badań

Agata Kosińska, Koordynator badania BBKL II w branży nowoczesnych usług biznesowych, PARP

Dyskusja ekspercka: Kluczowe kompetencje – w poszukiwaniu ścieżek dla nowoczesnych usług biznesowych

Aleksandra Lichoń, Dyrektor HR Business Services at Cooper Standard

Patrycja Michałowska, Senior HR Manager at GSK, Coach

Bartosz Sobotka, Syntea, Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe

Prowadzenie dyskusji: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

11:10 - 12:10

Blok II: Warsztat złotniczy czy Nowa Dolina Krzemowa? Scenariusze rozwoju branży NUB.

Scenariusze rozwoju branży NUB w świetle wyników badania BBKL

dr Janusz Kornecki, współautor Raportu z I edycji badań - branża NUB, ECORYS Polska  

Dyskusja ekspercka: Jakie drogi prowadzą do Doliny Krzemowej?

Dr Radosław Malik, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Edyta Migałka, Fundacja VCC, I Wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe

Piotr Fałek, Syntea, Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe

Prowadzenie dyskusji: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

12:10 - 12:15

Podsumowanie Okrągłego Stołu – Anna Tarnawa, Kierownik Sekcji badań i strategii, PARP