Pomiń nawigację
  • Online
  • Szkolenia i doradztwo
  • BKL 2022
21 kwietnia
zakończone

Webinarium

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – Usługi rozwojowe. Premiera wyników badań I edycji

Opis

Zapraszamy na kolejne webinarium z cyklu "Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego", skierowane do przedsiębiorców, pracowników, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków związanych z branżą usług rozwojowych.  

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania wyników pierwszej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego – usługi rozwojowe, realizowanego we współpracy z Radą ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych. Podzielimy się na nim wiedzą pozyskaną z pierwszych w Polsce badań nt. aktualnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych w tym sektorze.

Wspólnie z zaproszonymi ekspertami dyskutować będziemy między innymi o:

  • strategiach rozwoju kompetencji przedstawicieli branży, źródłach wiedzy i inspiracji w uczeniu się edukatorów
  • przyszłości branży – co będzie tą przyszłość determinować?
  • o innowacjach w branży w Polsce i na świecie

Pobierz Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - Branża usług rozwojowych (raport z I edycji badań) oraz podsumowanie najważniejszych wyników badań w formie broszury Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - branża usług rozwojowych. 

Zobacz pozostałe wydarzenia w projekcie.

Prelegenci

Anna Tarnawa
Anna Tarnawa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Paulina Zadura
Paulina Zadura Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Monika Dawid-Sawicka
Monika Dawid-Sawicka Ekspertka rynku pracy
Piotr Piasecki
Piotr Piasecki Polska Izba Firm Szkoleniowych
Radek Czahajda
Radek Czahajda @czahajda.pl
Beata Ciężka
Beata Ciężka ECORYS Polska Sp. z o.o
Marcin Kowalski
Marcin Kowalski Human Partner
Wioletta Skrzypczyńska
Wioletta Skrzypczyńska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Iwona Sołtysińska
Iwona Sołtysińska Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
Agnieszka  Pełka-Szajowska
Agnieszka Pełka-Szajowska Psycholog, edukator, menadżer
Joanna Parchem
Joanna Parchem GRUPA ODITK

Program

21 kwietnia 2022

10:00 - 10:10

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w branży usług rozwojowych - wprowadzenie do okrągłego stołu

Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP

10:10 - 11:10

Blok I: Czy najciemniej jest pod latarnią?

Jakich kluczowych kompetencji potrzebuje sektor i w jaki sposób w nie inwestuje? - najważniejsze wyniki I edycji badań

Wioletta Skrzypczyńska, Koordynator badania BBKL II w branży usług rozwojowych, PARP

Dyskusja ekspercka: Strategie rozwoju kompetencji przedstawicieli branży. Źródła wiedzy i inspiracji w uczeniu się edukatorów.

Iwona Sołtysińska, Dyrektor ds. Rozwoju Wszechnicy UJ, Konsultant Organizacji, Trener, Coach, Facylitator

Radek Czahajda, Trener, promotor nauki, autor

Agnieszka Pełka-Szajowska, Psycholog, edukator, menadżer

Prowadzenie dyskusji: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

11:10 - 12:10

Blok II: Profesjonalizacja świadczenia usług i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych – jak wpłyną na branżę?

Scenariusze rozwoju branży UR w świetle wyników badania BBKL  - prezentacja

Beata Ciężka, ekspertka Ecorys Polska

Dyskusja ekspercka: Czy na rozwój branży w przyszłości będzie wpływać zastosowanie nowoczesnych technologii, kluczowe kompetencje a może innowacje w branży?

Marcin Kowalski, Prezes Zarządu, Human Partner sp. z o.o., Przewodniczący Rady EdTech Konfederacja Lewiatan

Piotr Piasecki, Prezes Zarządu, Polska Izba Firm Szkoleniowych

Joanna Parchem, Dyrektor obszaru Digitalizacji, Grupa ODiTK

Prowadzenie dyskusji: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

12:10 - 12:15

Podsumowanie Okrągłego Stołu – Anna Tarnawa, Kierownik Sekcji badań i strategii, PARP