Pomiń nawigację
  • Online
  • Szkolenia i doradztwo
  • BKL 2022
19 maja
zakończone

Webinarium

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – Przemysł lotniczo-kosmiczny. Premiera wyników badań I edycji

Opis

Zapraszamy na kolejne webinarium z cyklu "Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego", skierowane do przedsiębiorców, pracowników, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków związanych z branżą przemysł lotniczo-kosmiczny.  

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania wyników pierwszej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego – przemysł lotniczo-kosmiczny, realizowanego we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego. Podzielimy się na nim wiedzą pozyskaną z pierwszych w Polsce badań nt. aktualnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych w tym sektorze.

Wspólnie z zaproszonymi ekspertami dyskutować będziemy między innymi o:

 - przyszłości branży – w kontekście różnych scenariuszy rozwoju branży

 - wpływie aktualnej sytuacji politycznej, trendu „środowiskowego” na branżę

 - nowych stanowiskach, kluczowych kompetencjach i zapotrzebowaniu na pracowników

 - roli edukacji w rozwoju kompetencji pracowników.

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - Branża przemysł lotniczo-kosmiczny (raport z I edycji badań)

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - Branża przemysł lotniczo-kosmiczny - Broszura

Zobacz pozostałe wydarzenia w projekcie.

Prelegenci

Anna Tarnawa
Anna Tarnawa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Paulina Zadura
Paulina Zadura Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Monika Dawid-Sawicka
Monika Dawid-Sawicka Ekspertka rynku pracy
Dorota Micek
Dorota Micek Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
Janusz Kornecki
Janusz Kornecki ECORYS Polska
Melania Nieć
Melania Nieć Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Andrzej Dąbrowski
Andrzej Dąbrowski Enter Air
Andrzej  Banasiak
Andrzej Banasiak Thales Alenia Space Polska, Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego
Jan Rajchel
Jan Rajchel Animator Rady Sektorowej Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego – Sektor Lotniczy
Olaf  Truszczyński
Olaf Truszczyński Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Piotr Rutkowski
Piotr Rutkowski Aviation Technik
Sławomir Facon
Sławomir Facon PLL LOT, Polska Grupa Lotnicza
Tomasz Balcerzak
Tomasz Balcerzak Wademekum, Uczelnia Łazarskiego
Ireneusz Konieczny
Ireneusz Konieczny Przedsiębiorca, właściciel ODBAS
Michał Pilecki
Michał Pilecki Polska Agencja Kosmiczna

Program

19 maja 2022

10:00 - 10:25

Otwarcie spotkania - wprowadzenie do okrągłego stołu

Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP

 

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – przemysł lotniczo-kosmiczny.

Najważniejsze wyniki badań

Melania Nieć, główny specjalista w Sekcji badań i strategii, PARP

10:25 - 11:25

Blok I: Przyszłość branży lotniczo-kosmicznej w czterech scenariuszach

Kierunki rozwoju branży lotniczo-kosmicznej w świetle badań BBKL.

Prezentacja wyników badań.

dr Janusz Kornecki – współautor Raportu z I edycji badań - branża przemysł lotniczo-kosmiczny, ECORYS Polska   

 

Dyskusja ekspercka: Które scenariusze rozwoju branży lotniczo - kosmicznej są najbardziej prawdopodobne? Jak się na nie przygotować?

Dr hab. gen. bryg. Jan Rajchel - Animator Rady Sektorowej Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego – Sektor Lotniczy, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach

dr inż. pil. Tomasz Balcerzak – Wademekum, Uczelnia Łazarskiego

Ireneusz Konieczny – przedsiębiorca, właściciel ODBAS

Piotr Rutkowski – Prezes Zarządu, Aviation Technik

Michał Pilecki - Dyrektor Oddziału Terenowego w Rzeszowie, Polska Agencja Kosmiczna

Prowadzenie: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

11:25 - 12:25

Blok II:  Potrzeby kompetencyjne sektora lotniczo-kosmicznego

Potrzeby kompetencyjne i przygotowanie do pracy w branży - wyniki bilansu kompetencji.

Dorota Micek, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Dyskusja ekspercka: Jak rozwijać kluczowe kompetencje aby sprostać zachodzącym zmianom w przemyśle lotniczym i kosmicznym?

Andrzej Dąbrowski - Maintenance Operations Director, Enter Air, Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego

Andrzej Banasiak – Dyrektor generalny, Thales Alenia Space Polska, Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego

Sławomir Facon – Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, LOT Aircraft Maintenance Services, Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego

płk dr Olaf Truszczyński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prowadzenie: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

12:25 - 12:30

Podsumowanie Okrągłego Stołu

Anna Tarnawa, Kierownik Sekcji badań i strategii, PARP