Pomiń nawigację
  • Online
  • Szkolenia i doradztwo
  • BKL 2022
26 maja
zakończone

Webinarium

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – Telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo. Premiera wyników badań I edycji

Opis

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Okrągły stół” zatytułowane Czy to już czas na gonienie jutra? zorganizowane z myślą o osobach związanych z branżą telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa – przedsiębiorcach, pracownikach, przedstawicielach organizacji branżowych, instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków branżowych, a także wszystkich innych zainteresowanych tematyką, wokół której skoncentrowane będzie spotkanie.

Webinarium będzie okazją do zaprezentowania wyników badań zrealizowanych w ramach pierwszej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II dla branży telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - projektu PARP prowadzonego we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Wspólnie z zaproszonymi ekspertami dyskutować będziemy między innymi na temat:

  • strategii firm dotyczących zapotrzebowania na kompetencje wśród pracowników w kontekście dynamicznej rzeczywistości,
  • budowania zaangażowania pracowników również w nawiązaniu do możliwości jakie daje praca w branży,
  • odpowiedzialności firm z branży dotyczącej informowania i edukowania o zagrożeniach,
  • roli branży i wyzwań stojących przed nią w kontekście aktualnych wydarzeń.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z I edycji badań "Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – Branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa" oraz Broszurą BBKL - branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, z wybranymi wynikami badań. 

Zobacz pozostałe wydarzenia w projekcie.

Prelegenci

Anna Tarnawa
Anna Tarnawa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Paulina Zadura
Paulina Zadura Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Monika Dawid-Sawicka
Monika Dawid-Sawicka Ekspertka rynku pracy
Magdalena Jelonek
Magdalena Jelonek Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
Iwona Krysińska
Iwona Krysińska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Konrad Kuźma
Konrad Kuźma Centrum Badań Marketingowych INDICATOR
Tomasz Matuła
Tomasz Matuła Ekspert i menedżer rynku ICT oraz telco
Bogusław Dębski
Bogusław Dębski Polskie Towarzystwo Informatyczne
Tomasz Chomicki
Tomasz Chomicki Samsung Electronics Polska
Adam Dzwonkowski
Adam Dzwonkowski Microsoft Poland
Ewa Krupa
Ewa Krupa Orange

Program

26 maja 2022

10:00 - 10:20

Otwarcie spotkania - wprowadzenie do okrągłego stołu

Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP

Iwona Krysińska, Koordynator projektu BBKLII w branży telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, PARP

10:20 - 11:15

Blok I: Zapotrzebowanie na specjalistów a możliwości firm – strategie działania

Wystąpienie wprowadzające: Konrad Kuźma, współautor Raportu z I edycji badań – branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, Centrum Badań Marketingowych INDICATOR  

Dyskusja ekspercka: Pozyskiwanie kompetencji w branży - działania wewnętrzne czy wsparcie zewnętrzne?

Ewa Krupa, Dyrektor Kultury i Rozwoju, Orange

Bogusław Dębski, Dyrektor Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania Kwalifikacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Adam Dzwonkowski, Public Sector Defense Technology Lead, Microsoft Poland

11:15 - 12:20

Blok II: Samonapędzający się mechanizm – wyzwania na branżowym horyzoncie

Wystąpienie wprowadzające: dr Magdalena Jelonek, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dyskusja ekspercka: Przyszłość branży - czy więcej znaczy… jeszcze więcej?

Mariusz Palutkiewicz, Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, Perceptus

Tomasz Matuła, Information and Technology Executive, Business & ICT Advisor

Tomasz Chomicki, Dyrektor ds. rozwoju biznesu, Samsung Electronics Polska

12:20 - 12:30

Zamknięcie spotkania

Anna Tarnawa, Kierownik Sekcji Badań i Strategii w Departamencie Analiz i Strategii, PARP

 

Prowadząca spotkanie oraz moderatorka dyskusji: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy