Pomiń nawigację
 • Online
 • Szkolenia i doradztwo
 • BKL
 • BKL 2023 - zakończone
31 sierpnia
zakończone

Webinarium

Jaki kierunek rozwoju wybierze sektor gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji? Premiera wyników badań II edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego

#Branżowe Czwartki

Opis

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu #Branżowe Czwartki skierowane do przedsiębiorców, pracowników, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków związanych z sektorem gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji.

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania wyników drugiej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II – branża gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji realizowanego przez PARP we współpracy z Radą ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. Wspólnie z zaproszonymi ekspertami dyskutować będziemy w szczególności nt.:

 • zapotrzebowania na pracowników i kompetencje w sektorze
 • zatrudnienia cudzoziemców
 • przygotowania kadr na zmieniającą się rzeczywistość
 • trendach technologicznych, biznesowych i czynnikach wpływających na przyszłość branży
 • najbardziej prawdopodobnych scenariuszach rozwoju branży

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu!

Więcej o projekcie na stronie: link.

Broszura – wybrane wyniki II edycji badań

Raport z II edycji badań

Prelegenci

Paulina Zadura
Paulina Zadura Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Monika Dawid-Sawicka
Monika Dawid-Sawicka Ekspertka rynku pracy
Andrzej Osiński
Andrzej Osiński Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/Gdańsk
Andrzej Staniszewski
Andrzej Staniszewski BIOPRO Sp. z o.o.
Adriana Skorupska
Adriana Skorupska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Iwona Kania
Iwona Kania ECORYS Polska Sp. z o.o
Klara Ramm
Klara Ramm Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
Michał Radzikowski
Michał Radzikowski Uniwersytet Warszawski
Marian Kwietniewski
Marian Kwietniewski Politechnika Warszawska

Program

31 sierpnia 2023

10:00 - 10:10

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji - wprowadzenie do okrągłego stołu

 • Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP

10:10 - 10:30

W poszukiwaniu kluczowych kompetencji oraz scenariusze rozwoju branży- wyniki II edycji branżowych badań BKL

 • Adriana Skorupska, Koordynator projektu BBKL II, PARP

10:30 - 11:15

Branża krytycznej infrastruktury i ograniczonych zasobów - przyszłość w dyskusji ekspertów gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji

 • Prof. Marian Kwietniewski, Politechnika Warszawska
 • Andrzej Osiński, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/Gdańsk
 • dr inż. Andrzej Staniszewski, BIOPRO Sp. z o.o.
 • Moderacja panelu: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

11:15 - 11:35

Pomiędzy potrzebą a realizacją – rekomendacje dla rozwoju branży w wynikach Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego – rozmowa ekspertów

 • Iwona Kania, współautorka Raportu z II edycji badań - branża gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, ECORYS Polska
 • Michał Radzikowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

 • Klara Ramm, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”