Pomiń nawigację
  • Online
  • Szkolenia i doradztwo
  • BKL 2023 - zakończone
24 października
zakończone

Webinarium

Innowacyjność a rozwój kapitału ludzkiego. Spotkanie wokół wyników II edycji projektu BBKL dla branży nowoczesnych usług biznesowych (NUB)

#Spotkania branżowe

Opis

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu #Spotkania Branżowe organizowane z myślą o osobach związanych z branżą nowoczesnych usług biznesowych – przedsiębiorcach, pracownikach, przedstawicielach organizacji branżowych, instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków branżowych, a także wszystkich innych zainteresowanych tematyką, wokół której skoncentrowane będzie webinarium.

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania wyników badań zrealizowanych w ramach drugiej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II dla branży nowoczesnych usług biznesowych - projektu PARP prowadzonego we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe. Wspólnie z zaproszonymi ekspertami dyskutować będziemy przede wszystkim o przyszłości branży w kontekście możliwych scenariuszy jego rozwoju, a także aktualnych wyzwaniach stojących przed branżą w nawiązaniu do obserwowanych trendów.

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej o cyklu #Branżowe Czwartki na stronie PARP. 

Broszura – wybrane wyniki II edycji badań: Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża nowoczesnych usług biznesowych. Wybrane wyniki z II edycji badań.

Raport z II edycji badań: Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża nowoczesnych usług biznesowych. Raport podsumowujący II edycję badań realizowanych w 2022 r.

Prelegenci

Paulina Zadura
Paulina Zadura Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Monika Dawid-Sawicka
Monika Dawid-Sawicka Ekspertka rynku pracy
Iwona Krysińska
Iwona Krysińska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Iwona Kania
Iwona Kania ECORYS Polska Sp. z o.o
Edyta Migałka
Edyta Migałka Fundacja VCC
Bartosz Sobotka
Bartosz Sobotka Syntea S.A.
Marta Zięba-Szklarska
Marta Zięba-Szklarska Analitica Świat Kadr

Program

24 października 2023

10:00 - 10:10

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego dla branży nowoczesnych usług biznesowych – rozpoczęcie spotkania

  • Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP

10:10 - 10:30

Czy potrzeba większego otwarcia na innowacyjność w branży NUB?

  • Iwona Krysińska, koordynator badań branżowych w projekcie BBKL II, PARP

10:30 - 10:50

Personalizacja usług czy automatyzacja procesów – w kierunku integracji czy separacji? Scenariusze rozwoju branży NUB

  • Iwona Kania, współautorka Raportu z II edycji badań – branża nowoczesnych usług biznesowych, Ecorys

10:50 - 11:40

Marzenie o „Technologicznym Eldorado”. Rozmowa z ekspertami branżowymi o kierunkach rozwoju branży NUB

  • Edyta Migałka, Fundacja VCC, I Wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe
  • Marta Zięba-Szklarska, CEO Analitica Świat Kadr
  • Bartosz Sobotka, Syntea S.A., Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe

 

Moderacja spotkania: Monika Dawid–Sawicka, ekspertka rynku pracy