Pomiń nawigację
 • Online
 • Rynek pracy i edukacja
 • BKL
 • BKL 2023 - zakończone
6 grudnia
zakończone

Konferencja

IX Konferencja BKL. Rynek pracy pod lupą Bilansu Kapitału Ludzkiego

6 grudnia 2023

10:00 - 16:00

Mała Warszawa, ul. Otwocka 14, Warszawa

Opis

Dziękujemy za udział w konferencji. Nagranie ze spotkania dostępne jest dla Państwa na tej stronie internetowej, a także w serwisie Youtube PARP. Relacja z konferencji dostępna jest dla Państwa pod adresem: https://youtu.be/QAjCKnPcQzA

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński zapraszają na IX konferencję prezentującą wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego. 

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) - realizowany nieprzerwanie od 2009 r. - jest jednym z największych europejskich projektów badawczych w obszarze kompetencji, zatrudnienia i rynku pracy.

Wiodącym tematem tegorocznej konferencji jest elastyczność i aktywność w poszukiwaniu rozwiązań dla rynku pracy w dobie zmiany technologicznej, zielonej transformacji, zmian demograficznych oraz napięć geopolitycznych. Wraz z zaproszonymi gośćmi rozmawiamy o:

 • Strategiach dostosowania się pracodawców w wymiarze inwestycyjnym i kompetencyjnym do aktualnych zmian
 • Wzroście zapotrzebowania na pracowników z nowymi kompetencjami
 • Relacji między oceną stanu zdrowia a aktywnością edukacyjną pracowników
 • Gotowości obecnych i przyszłych pokoleń do rozwijania kompetencji cyfrowych
 • Relacji między wykonywaniem różnych zawodów przez kobiety i mężczyzn a różnicami w samoocenie kompetencji
 • Samoocenie kompetencji osób z niepełnosprawnościami
 • Wybranych aspektach zatrudniania obcokrajowców

Spotkanie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców: środowiska biznesowego, administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia biznesu, środowiska naukowego, mediów.

Logotypy PARP, UJ i Bilans Kapitału Ludzkiego

Prelegenci

Mikołaj Różycki
Mikołaj Różycki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Prezes
Jarosław Górniak
Jarosław Górniak Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. rozwoju
Anna Tarnawa
Anna Tarnawa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Paulina Zadura
Paulina Zadura Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Anna Szczucka
Anna Szczucka Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
Barbara Worek
Barbara Worek Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
Szymon Czarnik
Szymon Czarnik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
Seweryn Krupnik
Seweryn Krupnik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
Monika Dawid-Sawicka
Monika Dawid-Sawicka Ekspertka rynku pracy
Jolanta Perek-Białas
Jolanta Perek-Białas Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
Marcin Kocór
Marcin Kocór Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
Magdalena Jelonek
Magdalena Jelonek Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
Wojciech Kubica
Wojciech Kubica Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
Marcin Mańka
Marcin Mańka Prezenter radiowy i telewizyjny, konferansjer
Zuzanna Skalska
Zuzanna Skalska Founding partner, 360 Inspiration - Futures Thinking Group
Justyna Cuże
Justyna Cuże Origen Sp. z o.o. Sp.k.
Piotr Sedlak
Piotr Sedlak Sedlak & Sedlak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dominika Krysińska
Dominika Krysińska PSE Innowacje Sp. z o.o.
Marta Pawlak-Dobrzańska
Marta Pawlak-Dobrzańska People Analytics Expert w Great Digital
Monika Zakrzewska
Monika Zakrzewska Polska Federacja Zatrudniania Wspomaganego
Andrzej Kubisiak
Andrzej Kubisiak Polski Instytut Ekonomiczny
Elżbieta Ćwiklińska – Kożuchowska
Elżbieta Ćwiklińska – Kożuchowska Fundacja Klasa Kobiet, Uniwersytet II i III w. Srebrna Kuźnia
Anna Ruzik-Sierdzińska
Anna Ruzik-Sierdzińska Szkoła Główna Handlowa

Program

6 grudnia 2023

09:00 - 10:00

Rejestracja uczestników i powitalna kawa

10:00 - 10:20

Powitanie i uroczyste rozpoczęcie konferencji

 • Mikołaj Różycki, Prezes PARP
 • Jarosław Górniak, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. rozwoju

 

Prowadzący: Marcin Mańka - prezenter radiowy i telewizyjny, konferansjer.

10:20 - 11:00

Keynote Speech: Kocie łby.

Dobra, równa droga kończy się na naszym horyzoncie. To ostatnie kilometry wygody… Następne 10 do 15 lat to wyboista a nawet jeszcze nie wydeptana ścieżka, której wszyscy się boimy. Ale to też czas tworzenia nowych kierunków, nowego stylu życia oraz nowego porządku świata. To nie jest myślenie o człowieku, ale o planetarnej sieci połączeń wszystkich organizmów żywych na Ziemi. Musimy zaakceptować, że technologia nie zbawi świata i że była tylko iluzją.

 • Zuzanna Skalska, Founding partner of 360 Inspiration part of the Futures Thinking Group (with Greenhat)

11:00 - 12:15

Sesja I. Elastyczność w dobie płynnego rynku pracy

Porozmawiamy o:

 • rosnącej niepewności wynikającej ze: zmiany technologicznej prowadzącej do automatyzacji pracy; zielonej transformacji; zmian demograficznych oraz napięć geopolitycznych
 • zachodzącej zmiany zakresu zadań i sposobu ich wykonywania w ramach istniejących stanowisk
 • rosnącym zapotrzebowaniu na pracowników z nowymi oraz zyskującymi na znaczeniu kompetencjami
 • dostosowaniu się w wymiarze inwestycyjnym i kompetencyjnym do zmian
 • zmianach w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstw.

 

Prezentacja wyników badań

 • Anna Szczucka, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
 • Seweryn Krupnik, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

 

Dyskusja z zaproszonymi ekspertami

 • Jarosław Górniak, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. rozwoju
 • Piotr Sedlak, partner zarządzający Sedlak & Sedlak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Dominika Krysińska, Ekspertka ds. HR, Head of People & Culture, PSE Innowacje Sp. z o.o.
 • Marta Pawlak-Dobrzańska, People Analytics Expert w Great Digital

 

Moderacja: Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP 

12:15 - 13:00

Lunch i networking

13:00 - 14:15

Sesja II. Żyjemy dłużej, ale czy zdrowiej – nowe wyzwania dla rynku pracy

Porozmawiamy o potrzebach rynku pracy i perspektywie osób na różnych etapach życia, kariery i rozwoju kompetencji, w tym m.in. o:

 • samoocenie kompetencji dorosłych Polaków i jej zmianom w zależności od wieku
 • relacji między oceną stanu zdrowia a aktywnością edukacyjną
 • planach przejścia na emeryturę vs. kontynuowania pracy
 • aktywności zawodowej Polek i Polaków w okresie przed- i emerytalnym
 • gotowości obecnych i przyszłych pokoleń do rozwijania kompetencji cyfrowych z myślą o kontynuowaniu zatrudnienia
 • rozwiązaniach koniecznych, aby wspierać aktywność zawodową nie tylko przed, ale i w wieku emerytalnym.

 

Prezentacja wyników badań

 • Magdalena Jelonek, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
 • Wojciech Kubica, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

 

Dyskusja z zaproszonymi ekspertami

 • Jolanta Perek-Białas, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
 • Andrzej Kubisiak, Zastępca Dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego
 • Elżbieta Ćwiklińska – Kożuchowska, Prezeska Zarządu Fundacji Klasa Kobiet i Założycielka Uniwersytetu II i III w. Srebrna Kuźnia
 • Anna Ruzik-Sierdzińska, Szkoła Główna Handlowa

Moderacja: Anna Tarnawa, Kierownik w Departamencie Analiz i Strategii

14:15 - 14:30

Przerwa kawowa

14:30 - 15:55

Sesja III. W poszukiwaniu niewykorzystanych zasobów na rynku pracy

Porozmawiamy o:

 • dwóch kategoriach osób z niepełnosprawnościami: nieaktywnych, którzy mogą wejść na rynek pracy oraz obecnych pracownikach.
 • samoocenie kompetencji osób z niepełnosprawnościami i ich aktywności edukacyjnej
 • sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy
 • relacji między wykonywaniem różnych zawodów przez kobiety i mężczyzn a różnicami w samoocenie kompetencji
 • wybranych aspektach zatrudniania obcokrajowców przez przedsiębiorstwa.

 

Prezentacja wyników badań

 • Barbara Worek, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
 • Szymon Czarnik, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

 

Dyskusja z zaproszonymi ekspertami

 • Justyna Cuże, HR Manager, Origen Sp. z o.o. Sp.k.
 • Marcin Kocór, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
 • Monika Zakrzewska, Prezeska Polskiej Federacji Zatrudniania Wspomaganego
 • Tomasz Szklarski, Przedsiębiorca, współzałożyciel Feel Comfort, Prezes Zarządu Fundacji Reaxum

 

Moderacja: Monika Dawid-Sawicka, ekspertka rynku pracy

15:55 - 16:00

Zakończenie konferencji

 • Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP

 

Logotyp POWER Fundusze Europjeskie Wiedza Edukcja Rozwoj, logo Rzeczpospolita Polska, Flaga Unia Europejska

Lokalizacja

Materiały do pobrania