Pomiń nawigację

Adrian Kargul

Adrian Kargul, Kierownik projektów w IBC Advisory S.A. Absolwent socjologii (specjalizacja e-gospodarka) Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu i realizacji badań marketingowych oraz społecznych zarówno w segmencie biznesowym jak i w sektorze publicznym. Specjalizuje się w obszarach analitycznych związanych z nowymi technologiami informatycznymi, branżą IT, nowymi mediami, a także w projektowaniu produktów cyfrowych (Product Design) i badaniach doświadczeń użytkownika (User Experience).

Autor raportów badawczych w projektach takich jak: Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (PARP), System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (PARP), SMART SKILLS – ewaluacja potencjału i możliwości rozwoju kwalifikacji dla inteligentnej gospodarki (PARP), Ocena działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do grup docelowych WRPO 2014+ wraz z opracowaniem przesłanek dla Strategii komunikacji FEW 2021-2027 (UMWW).

W ramach IBC Advisory S.A. koordynuje działania Krakowskiego zespołu badawczego firmy, gdzie dba o powodzenie projektów, rozwój pracowników oraz nawiązywanie relacji z klientami. Posiada doświadczenie we współpracy z największymi instytucjami administracji publicznej w Polsce.

Firma / Instytucja: IBC Advisory S.A.