Pomiń nawigację

Autorzy: Michał Thlon, Magdalena Marciniak-Piotrowska, Monika Antonowicz, Katarzyna Dziedzic, Łukasz Macioch, Bartosz Nowicki, Maciej Piotrowski, Rafał Sieradzki, Dorota Thlon, Anna Lewandowska, Krzysztof Krystowski

Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2022

Raport dostarcza informacji na temat obecnego poziomu rozwoju klastrów w Polsce, zarówno tych, które posiadają status Krajowego Klastra Kluczowego, jak i pozostałych. Badaniem objęto 41 klastrów, w tym 642 członków klastrów.

Seria: Benchmarking klastrów

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2022

Język: PL , EN

ISBN: 978-83-7633-447-9

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Zapraszamy Państwa do lektury raportu z najnowszej - VI już edycji - badania „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2022”, zrealizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Raport dostarcza informacji na temat obecnego poziomu rozwoju klastrów w Polsce, zarówno tych, które posiadają status Krajowego Klastra Kluczowego, jak i pozostałych. Badaniem objęto 41 klastrów, w tym 642 członków klastrów.

Badanie objęło okres analizy zjawisk na przestrzeni lat 2020 i 2021. Na podstawie wyników uzyskanych w badaniu można stwierdzić, że silną stroną polskich klastrów jest przede wszystkim obszar dotyczący procesów klastrowych (procesy zarządcze, komunikacja, aktywność rynkowa i marketingowa, ponadto oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, wpływ na kształtowanie warunków otoczenia oraz potencjał umiędzynarodowienia. Do najsłabszych stron klastrów można zaliczyć zasoby finansowe i infrastrukturalne oraz rozwój innowacji.

W stosunku do wyników edycji 2020 najlepsze klastry (benchmark) poprawiły swoją pozycję w każdym z obszarów benchmarkingu. W przypadku mediany (w znacznie większym stopniu obrazuje sytuację całej zbiorowości klastrów) również odnotowano poprawę sytuacji dla każdego z obszarów. Warto zwrócić uwagę, iż obszary relatywnie słabe w poprzedniej edycji benchmarkingu (zasoby klastra, wyniki klastra, internacjonalizacja klastra), pozostają również najsłabsze w obecnym badaniu.

W ramach badania opracowane zostały m.in. dobre praktyki działalności klastrów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, które znajdą Państwo w rozdziale 7. Pojawił się także nowy rozdział Analizy międzybranżowe. Raport zawiera także szereg rekomendacji zarówno dla koordynatorów klastrów jak i dla instytucji administracji publicznej. Zachęcamy do lektury raportu!

 

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Słownik kluczowych pojęć
 3. Streszczenie
 4. Summary
 5. Wprowadzenie metodologiczne
 6. Wyniki badania
 7. Dobre praktyki funkcjonowania klastrów
 8. Analizy międzybranżowe
 9. Wnioski
 10. Rekomendacje
 11. Załączniki

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz
Możliwości wykorzystania danych rejestrowych w monitoringu i ewaluacji programów operacyjnych 2021-2027

Poradnik

Możliwości wykorzystania danych rejestrowych w monitoringu i ewaluacji programów operacyjnych 2021-2027

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować