Pomiń nawigację

Autorzy: Barbara Worek, Jarosław Górniak, Wojciech Kubica

Bilans Kapitału Ludzkiego 2022/2021. Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor szkoleniowo-rozwojowy

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Przedstawiamy Państwu trzecią edycję raportu „Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy”, który powstał w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Raport podsumowuje wyniki badań prowadzonych w 2021 r pośród dorosłych Polaków i instytucji należących do sektora szkoleniowo-rozwojowego.

Wyniki badania potwierdzają obserwacje z poprzednich edycji, że dorośli Polacy są bardzo aktywni w rozwijaniu swoich kompetencji. Najczęściej kompetencje te podnoszone są w sposób nieformalny a w procesie tym wzrasta rola nowoczesnych technologii –  połowa Polaków wykorzystuje do nauki Internet.

W uczeniu towarzyszy nam także całe spektrum podmiotów świadczących usługi rozwojowe. Sektor wyraźnie odczuł negatywny wpływ pandemii, gdzie odnotowano znaczący wzrost odsetka podmiotów deklarujących pogorszenie sytuacji finansowej (z 5% w 2019 r. do 28% w 2021 r.). Negatywne doświadczenia nie pogorszyły jednak nastrojów dotyczących tego, co przyniesie kolejny rok – większość podmiotów wierzy w stabilność sytuacji, a prawie 1/3 z nich uważa, że sytuacja poprawi się w ciągu najbliższego roku.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Raportu.

Spis treści

Wprowadzenie

Główne wnioski

1. Rozwój kompetencji dorosłych Polaków

1.1. Metodologia badania osób dorosłych

1.2. Uwagi dotyczące badanej próby i prezentacji wyników

1.3. Formy edukacji uwzględniane w badaniach BKL i przyjęte definicje

1.4. Wartości syntetycznych wskaźników aktywności edukacyjnej według BKL 2021

1.5. Zmiany wartości wskaźników uczenia się osób dorosłych w latach 2017-2021

1.6. Zmiany w sposobach uczenia się dorosłych w latach 2017-2021

1.7. Uczenie się w miejscu pracy

1.8. Czynniki różnicujące poziom aktywności edukacyjnej dorosłych

1.9. Czynniki motywujące do uczenia się, źródła finansowania szkoleń oraz

deklarowane powody bierności

2. Sektor szkoleniowo-rozwojowy

2.1. Metodologia badania instytucji i firm świadczących usługi rozwojowe

2.2. Charakterystyka rynku szkoleniowego

2.3. Klienci podmiotów sektora szkoleniowo-rozwojowego

2.4. Kondycja sektora

2.5. Wpływ pandemii COVID-19 na sektor szkoleniowo-rozwojowy

2.6. Planowanie i innowacje w sektorze usług szkoleniowo-rozwojowych

2.7. Oferta sektora szkoleniowo-rozwojowego

2.8. Jakość usług sektora szkoleniowo-rozwojowego

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy

Raport

Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy

Zobacz
Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce - II edycja

Raport

Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce - II edycja

Zobacz
Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce - I edycja

Raport

Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce - I edycja

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować