Pomiń nawigację

Autorzy: Krzysztof Orłowski, Adam Mielczarek, Waldemar Wierżyński

Budowa dróg i obwodnic w Polsce Wschodniej

Infrastruktura

Seria: Polska Wschodnia

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-167-6

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Projekty w ramach działania IV.1 „Infrastruktura drogowa” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) mają mniejszą skalę niż te realizowane ze wsparciem Programu Infrastruktura i Środowisko. Niemniej jednak nie są to przedsięwzięcia małe. Koszt każdego z nich wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych. Celem każdego z projektów było rozwiązanie konkretnego problemu transportowego poprzez inwestycje w takie miejsca, jak węzły dróg aglomeracji miejskich, obwodnice miast i mosty. Przedsięwzięcia realizowane w ramach osi priorytetowej IV przyczyniają się do tworzenia szybszych i bezpieczniejszych powiązań pomiędzy ośrodkami centralnymi a pozostałymi obszarami Polski Wschodniej oraz ułatwiają dostęp do międzynarodowych korytarzy transportowych Transeuropejskiej Sieci Transportowej.

Spis treści

Priorytet IV: Drogi do rozwoju
Drogi przyspieszają wzrost gospodarczy
Brama Mazur z obwodnicą
Trasa Generalska dla rozwoju Białegostoku
Lubelskie i mazowieckie zacieśniają współpracę
Drogi do współpracy
Nowe obwodnice na Podkarpaciu

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Nauka i innowacje w Polsce Wschodniej

Raport

Nauka i innowacje w Polsce Wschodniej

Zobacz
Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Raport

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Zobacz
Rozwój miast w Polsce Wschodniej

Dobre praktyki

Rozwój miast w Polsce Wschodniej

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań