Pomiń nawigację

Autorzy: Marta Malesińska, Dorota Węcławska

Ewaluacja pilotażowego programu wsparcia gov_LAB inno_LAB

POIR

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2023

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport poświęcony jest prezentacji wyników badania ewaluacyjnego pilotażu programu gov_LAB.

gov_LAB jest pilotażem programu edukacyjnego skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego. Pilotaż został zrealizowany w latach 2019-2022.

Jego specyfiką jest nauka określonej metodologii pracy (projektowanie zorientowane na użytkownika, service design) poprzez pracę nad realnym, konkretnym problemem danego urzędu.

gov_LAB realizowany był w pięciu edycjach. W każdej edycji brały udział trzy urzędy (JST). Każdy urząd wyznaczał zespół projektowy, który pracował w ramach programu nad zgłoszonym obszarem problemowym/wyzwaniem dotyczącym wsparcia przedsiębiorczości w regionie. Każdy z zespołów realizował facylitowany proces projektowy bazujący na metodologii service design.

 1. Celem ewaluacji było:
   • Zbadanie stopnia osiągnięcia założonych produktów i rezultatów:
   • W wyniku pilotażu gov_LAB miały powstać nowe, zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb ostatecznych użytkowników, instrumenty dla przedsiębiorców (usługi lub programy).
   • Efektem programu miała być również trwała zmiana sposobu pracy nad usługami publicznym w danej instytucji w następujących obszarach:
   • Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych
   • Badanie potrzeb użytkowników
   • Analiza zależności między potrzebami użytkowników i innych interesariuszy
   • Testowanie założeń/pomysłów
   • Angażowanie interesariuszy do współtworzenia
   • Zarządzanie zmianą w organizacji.
   • Dodatkowym celem pilotażu było budowanie sieci innowacyjnych instytucji, dzięki której następować będzie stała wymiana wiedzy i doświadczeń:
   • JST wspierają się w wykorzystaniu w/w metod (tzn. dzielą się doświadczeniami, studiami przypadku itp.)
 2. Analiza przebiegu programu (od strony: uczestniczek/ów, osób prowadzących warsztaty i spotkania oraz osób odpowiedzialnych za koordynację przebiegu programu ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz od strony konsorcjum wdrażającego program).
 3. Wypracowanie rekomendacji na potrzeby przyszłych interwencji o podobnym charakterze (programów edukacyjnych przeznaczonych dla administracji publicznej).

 Ewaluacja pilotażu gov_LAB jest wynikiem badań jakościowych i ilościowych oraz analizy danych sprawozdawczych przeprowadzonych od marca do sierpnia 2023 roku.

 

Spis treści

 • O programie
 • O badaniu
 • Przedmiot i cel badania
 • Metodologia
 • Wyniki badania
 • Produkty programu – zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań
 • Rezultaty – wiedza, umiejętności i kompetencje, a trwała zmiana w organizacji
 • Budowanie sieci innowacyjnych instytucji
 • Ocena programu przez uczestników
 • Kwestie techniczno-praktyczne
  • Promocja
  • Aplikowanie
  • Online
 • Podsumowanie

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz
Możliwości wykorzystania danych rejestrowych w monitoringu i ewaluacji programów operacyjnych 2021-2027

Poradnik

Możliwości wykorzystania danych rejestrowych w monitoringu i ewaluacji programów operacyjnych 2021-2027

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować