Pomiń nawigację

Autorzy: Grzegorz Rzeźnik, Krzysztof Buczek, Małgorzata Zub, Angelika Karczewska

Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji Raport przekrojowy nr 2

Seria: Monitoring KIS

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2023

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport przekrojowy nr 2 został opracowany w ramach realizacji usługi infobrokeringu na potrzeby monitorowania i ewaluacji krajowych inteligentnych specjalizacji w okresie wrzesień – grudzień 2022 r. Zgodnie z metodologią realizacji usługi opracowanej w „Raporcie otwierającym” raport przekrojowy przygotowano na podstawie danych instytucji publicznych, publikacji naukowych i popularnonaukowych, wyników badania ekspertów oraz polsko i anglojęzycznych źródeł internetowych na temat obszarów innowacji i zjawisk gospodarczych istotnych dla realizacji strategii KIS w monitorowanym okresie. Syntetyczne wyniki i wnioski z analizy przedstawiono w rozdziale 2. Szczegółowe wyniki zaprezentowano w kolejnych rozdziałach, w podziale na 13 specjalizacji KIS.

 

Spis treści

Metodologia raportu    5
Aktywność badawczo-rozwojowa w obszarze Krajowej Inteligentnej Specjalizacji    7
KIS 1. Zdrowe społeczeństwo    26
KIS 2. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego    29
KIS 3. Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska    32
KIS 4. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii    35
KIS 5. Inteligentne i energooszczędne budownictwo    38
KIS 6. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku    41
KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym    44
KIS 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty    47
KIS 9. Elektronika i fotonika    50
KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno- komunikacyjne oraz geoinformacyjne    53
KIS 11. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych    56
KIS 12. Inteligentne technologie kreacyjne    59
KIS 13. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki transportu morskiego i śródlądowego    62

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji Raport przekrojowy nr 1

Raport

Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji Raport przekrojowy nr 1

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować