Definicja MŚP

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej określające m.in. definicję MŚP. Z rozporządzeniem nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu można zapoznać się na stronach Komisji.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 329 z dnia 15 grudnia 2015 r. opublikowane zostało oficjalne sprostowanie dot. brzmienia art. 3 ust. 2 lit a) Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Skorzystaj z kwalifikatora, który pomoże Ci ustalić status Twojego przedsiębiorstwa.

 

Kwalifikator MŚP