Pomiń nawigację

Andrzej Jędrzejowski

Ekspert w Departamencie Analiz i Strategii PARP.

Jego misją jest popularyzacja wykorzystania dużych zasobów danych rejestrowych i administracyjnych w badaniach prowadzonych przez sektor publiczny. Rozwija narzędzia i procesy służące zwiększeniu efektywności zagospodarowania danych wtórnych.

Specjalizuje się w pozyskiwaniu, analizie i wizualizacji danych. W pracy badawczej wykorzystuje m.in. Power Query oraz Python. Koordynuje i realizuje badania oraz ewaluacje programów rozwoju gospodarczego (m.in. wsparcia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki).