Pomiń nawigację

Autorzy: Jacek Pokorski, Rafał Trzciński, Stanisław Bienias, Paulina Skórska, Andrzej Jędrzejowski, Tomasz Gapski, Maciej Kołczyński, Maria Ślesik, Anna Błażejczyk-Kielan, Marta Brzozowska

Ewaluacja efektów wsparcia w ramach I osi priorytetowej Przedsiębiorcza Polska Wschodnia w POPW 2014-2020. Raport końcowy

Otwarte dane w PARP Ewaluacja POPW

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2023

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport przedstawia wyniki prac badawczych zrealizowanych w ramach Ewaluacji efektów wsparcia w ramach I osi priorytetowej Przedsiębiorcza Polska Wschodnia w POPW 2014-2020. Całość prac została przeprowadzona w okresie do marca do czerwca 2023 r.  Badanie ma charakter metaewaluacji – w dużej mierze korzysta z bogatego zestawu badań, materiałów i informacji, które powstały w toku wdrażania programu. Dodatkowo w ramach badania przeprowadzono badania uzupełniające, bazujące zarówno na jakościowych, jak i ilościowych technikach gromadzenia oraz analizy danych. W badaniu zastosowano podejście ewaluacji opartej na teorii, co na poziomie operacyjnym oznaczało konieczność aktualizacji teorii interwencji poszczególnych działań i poddziałań POPW (zgodnie ze stanem na koniec 2022 r.), a następnie ich empirycznej weryfikacji.

Spis treści

  • Przedmiot badania
  • Podejście, metody i proces badawczy
  • Wyniki badania
  • Kontekst makroekonomiczny oraz rezultaty na poziomie priorytetów inwestycyjnych I OP POPW
  • Tabela wniosków i rekomendacji

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz
Możliwości wykorzystania danych rejestrowych w monitoringu i ewaluacji programów operacyjnych 2021-2027

Poradnik

Możliwości wykorzystania danych rejestrowych w monitoringu i ewaluacji programów operacyjnych 2021-2027

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować