Pomiń nawigację

Jacek Pokorski

Kierownik w Departamencie Analiz i Strategii 

Od 2004 r. związany z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, główny specjalista Jednostki Ewaluacyjnej PARP, od 2016 r. kierownik Sekcji Monitoringu i Ewaluacji w Departamencie Analiz i Strategii; w latach 2010–2014 wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, obecnie przewodniczący organu nadzoru PTE.

Specjalizuje się w badaniach przedsiębiorstw i otoczenia biznesu oraz ewaluacjach programów rozwoju gospodarczego (m.in. wsparcia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, podnoszenia kwalifikacji kadr, rozwoju infrastruktury społeczno‑gospodarczej). Współredaktor i współautor publikacji oraz prelegent konferencji poświęconych problematyce ewaluacyjnej, wieloletni trener (m.in. studia podyplomowe, „Kuźnia ewaluacji”, szkoła „Polityki publiczne oparte na dowodach”) i konsultant w zakresie badań ewaluacyjnych.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.